11674.htm

CÍMSZÓ: Gam Zu Letóvó

SZÓCIKK: Gam zu letóvo. Ez is javunkra van. Náchum talmudszerző híressé vált szavajárása. Ha balszerencse érte, mindig ezzel vigasztalta magát. A szavajárása után Nóchum is gam zu-nak hívták. A szólásmondást még ma is használják a jiddis nyelvben és a változhatatlanba való megnyugvást fejezi ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1674. címszó a lexikon => 305. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11674.htm

CÍMSZÓ: Gam Zu Letóvó

SZÓCIKK: Gam zu letóvo. Ez is javunkra van. Náchum talmudszerző híressé vált szavajárása. Ha balszerencse érte, mindig ezzel vigasztalta magát. A szavajárása után Nóchum is gam zu-nak hívták. A szólásmondást még ma is használják a jiddis nyelvben és a változhatatlanba való megnyugvást fejezi ki.

11674.ht

CÍMSZÓ Ga Z Letóv

SZÓCIKK Ga z letóvo E i javunkr van Náchu talmudszerz híress vál szavajárása H balszerencs érte mindi ezze vigasztalt magát szavajárás utá Nóchu i ga zu-na hívták szólásmondás mé m i használjá jiddi nyelvbe é változhatatlanb val megnyugvás fejez ki

11674.h

CÍMSZ G Letó

SZÓCIK G letóv javunk va Nách talmudszer híres vá szavajárás balszerenc ért mind ezz vigasztal magá szavajárá ut Nóch g zu-n hívtá szólásmondá m használj jidd nyelvb változhatatlan va megnyugvá feje k

11674.

CÍMS Let

SZÓCI letó javun v Nác talmudsze híre v szavajárá balszeren ér min ez vigaszta mag szavajár u Nóc zu- hívt szólásmond használ jid nyelv változhatatla v megnyugv fej

11674

CÍM Le

SZÓC let javu Ná talmudsz hír szavajár balszere é mi e vigaszt ma szavajá Nó zu hív szólásmon haszná ji nyel változhatatl megnyug fe

1167

CÍ L

SZÓ le jav N talmuds hí szavajá balszer m vigasz m szavaj N z hí szólásmo haszn j nye változhatat megnyu f