11678.htm

CÍMSZÓ: Gara

SZEMÉLYNÉV: Gara Ákos

SZÓCIKK: Gara, 1. Ákos, író, szül. Nagyváradon 1877. Jogi tanulmányokat végzett, de már gimnazista korában újságírósodott. Ő volt az első magyar kabaré-szerző. Három a tánc és Vadgalamb c. operettjével sikereket ért el. Számos verses kötet, mesekönyv és műfordítás szerzője.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1678. címszó a lexikon => 306. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11678.htm

CÍMSZÓ: Gara

SZEMÉLYNÉV: Gara Ákos

SZÓCIKK: Gara, 1. Ákos, író, szül. Nagyváradon 1877. Jogi tanulmányokat végzett, de már gimnazista korában újságírósodott. Ő volt az első magyar kabaré-szerző. Három a tánc és Vadgalamb c. operettjével sikereket ért el. Számos verses kötet, mesekönyv és műfordítás szerzője.

11678.ht

CÍMSZÓ Gar

SZEMÉLYNÉV Gar Áko

SZÓCIKK Gara 1 Ákos író szül Nagyvárado 1877 Jog tanulmányoka végzett d má gimnazist korába újságírósodott vol a els magya kabaré-szerző Háro tán é Vadgalam c operettjéve sikereke ér el Számo verse kötet meseköny é műfordítá szerzője

11678.h

CÍMSZ Ga

SZEMÉLYNÉ Ga Ák

SZÓCIK Gar Áko ír szü Nagyvárad 187 Jo tanulmányok végzet m gimnazis koráb újságírósodot vo el magy kabaré-szerz Hár tá Vadgala operettjév sikerek é e Szám vers köte mesekön műfordít szerzőj

11678.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Á

SZÓCI Ga Ák í sz Nagyvára 18 J tanulmányo végze gimnazi korá újságírósodo v e mag kabaré-szer Há t Vadgal operettjé sikere Szá ver köt mesekö műfordí szerző

11678

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC G Á s Nagyvár 1 tanulmány végz gimnaz kor újságírósod ma kabaré-sze H Vadga operettj siker Sz ve kö mesek műford szerz

1167SZEMÉL

SZÓ Nagyvá tanulmán vég gimna ko újságíróso m kabaré-sz Vadg operett sike S v k mese műfor szer