11679.htm

CÍMSZÓ: Gara

SZEMÉLYNÉV: Gara Arnold

SZÓCIKK: G. Arnold, festő, grafikus és keramikus, szül. Budapesten 1882. 1909-13 között a Kéve művészegyesületi kiállításain vett részt rajzokkal illusztrációkkal, festett porcelánokkal és néhány olajfestménnyel. Az ErnsT Múzeumban 1922. gyűjteményes kiállítása volt festményeiből, valamint színes rajzaiból és rézkarcaiból. Grafikai munkái közt kiválnak illusztrációi és Magyar Parnasstis c. kiadott rézkarcai.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1679. címszó a lexikon => 306. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11679.htm

CÍMSZÓ: Gara

SZEMÉLYNÉV: Gara Arnold

SZÓCIKK: G. Arnold, festő, grafikus és keramikus, szül. Budapesten 1882. 1909-13 között a Kéve művészegyesületi kiállításain vett részt rajzokkal illusztrációkkal, festett porcelánokkal és néhány olajfestménnyel. Az ErnsT Múzeumban 1922. gyűjteményes kiállítása volt festményeiből, valamint színes rajzaiból és rézkarcaiból. Grafikai munkái közt kiválnak illusztrációi és Magyar Parnasstis c. kiadott rézkarcai.

11679.ht

CÍMSZÓ Gar

SZEMÉLYNÉV Gar Arnol

SZÓCIKK G Arnold festő grafiku é keramikus szül Budapeste 1882 1909-1 közöt Kév művészegyesület kiállításai vet rész rajzokka illusztrációkkal festet porcelánokka é néhán olajfestménnyel A Erns Múzeumba 1922 gyűjteménye kiállítás vol festményeiből valamin színe rajzaibó é rézkarcaiból Grafika munká köz kiválna illusztráció é Magya Parnassti c kiadot rézkarcai

11679.h

CÍMSZ Ga

SZEMÉLYNÉ Ga Arno

SZÓCIK Arnol fest grafik keramiku szü Budapest 188 1909- közö Ké művészegyesüle kiállítása ve rés rajzokk illusztrációkka feste porcelánokk néhá olajfestménnye Ern Múzeumb 192 gyűjtemény kiállítá vo festményeibő valami szín rajzaib rézkarcaibó Grafik munk kö kiváln illusztráci Magy Parnasst kiado rézkarca

11679.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Arn

SZÓCI Arno fes grafi keramik sz Budapes 18 1909 köz K művészegyesül kiállítás v ré rajzok illusztrációkk fest porcelánok néh olajfestménny Er Múzeum 19 gyűjtemén kiállít v festményeib valam szí rajzai rézkarcaib Grafi mun k kivál illusztrác Mag Parnass kiad rézkarc

11679

CÍM

SZEMÉLY Ar

SZÓC Arn fe graf kerami s Budape 1 190 kö művészegyesü kiállítá r rajzo illusztrációk fes porceláno né olajfestménn E Múzeu 1 gyűjtemé kiállí festményei vala sz rajza rézkarcai Graf mu kivá illusztrá Ma Parnas kia rézkar

1167SZEMÉL A

SZÓ Ar f gra keram Budap 19 k művészegyes kiállít rajz illusztráció fe porcelán n olajfestmén Múze gyűjtem kiáll festménye val s rajz rézkarca Gra m kiv illusztr M Parna ki rézka