11683.htm

CÍMSZÓ: Gärtner

SZEMÉLYNÉV: Gartner Nándor

SZÓCIKK: Gärtner Nándor, festő, szül. Rákospalotán 1902. Középiskolai tanulmányai után Parisban az École des Beaux-Arts on tanult, hol 1924. akadémiai díjat nyert. Budapesten kiállított a Szinyei Merse Társaság fiataljainak tavaszi szalonján (1927, 1928) egy pár arcképtanulmányt, többi között egy önarcképet, melyet a Társaság megvásárolt, egy enteriőrt (Szegény szoba) és csendéletet, továbbá a Műcsarnok Í927-iki őszi tárlatán (Olasz férfi).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1683. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11683.htm

CÍMSZÓ: Gärtner

SZEMÉLYNÉV: Gartner Nándor

SZÓCIKK: Gärtner Nándor, festő, szül. Rákospalotán 1902. Középiskolai tanulmányai után Parisban az École des Beaux-Arts on tanult, hol 1924. akadémiai díjat nyert. Budapesten kiállított a Szinyei Merse Társaság fiataljainak tavaszi szalonján 1927, 1928 egy pár arcképtanulmányt, többi között egy önarcképet, melyet a Társaság megvásárolt, egy enteriőrt Szegény szoba és csendéletet, továbbá a Műcsarnok Í927-iki őszi tárlatán Olasz férfi .

11683.ht

CÍMSZÓ Gärtne

SZEMÉLYNÉV Gartne Nándo

SZÓCIKK Gärtne Nándor festő szül Rákospalotá 1902 Középiskola tanulmánya utá Parisba a Écol de Beaux-Art o tanult ho 1924 akadémia díja nyert Budapeste kiállítot Szinye Mers Társasá fiataljaina tavasz szalonjá 1927 192 eg pá arcképtanulmányt több közöt eg önarcképet melye Társasá megvásárolt eg enteriőr Szegén szob é csendéletet tovább Műcsarno Í927-ik ősz tárlatá Olas férf

11683.h

CÍMSZ Gärtn

SZEMÉLYNÉ Gartn Nánd

SZÓCIK Gärtn Nándo fest szü Rákospalot 190 Középiskol tanulmány ut Parisb Éco d Beaux-Ar tanul h 192 akadémi díj nyer Budapest kiállíto Sziny Mer Társas fiataljain tavas szalonj 192 19 e p arcképtanulmány töb közö e önarcképe mely Társas megvásárol e enteriő Szegé szo csendélete továb Műcsarn Í927-i ős tárlat Ola fér

11683.

CÍMS Gärt

SZEMÉLYN Gart Nán

SZÓCI Gärt Nánd fes sz Rákospalo 19 Középisko tanulmán u Paris Éc Beaux-A tanu 19 akadém dí nye Budapes kiállít Szin Me Társa fiataljai tava szalon 19 1 arcképtanulmán tö köz önarckép mel Társa megvásáro enteri Szeg sz csendélet tová Műcsar Í927- ő tárla Ol fé

11683

CÍM Gär

SZEMÉLY Gar Ná

SZÓC Gär Nán fe s Rákospal 1 Középisk tanulmá Pari É Beaux- tan 1 akadé d ny Budape kiállí Szi M Társ fiatalja tav szalo 1 arcképtanulmá t kö önarcké me Társ megvásár enter Sze s csendéle tov Műcsa Í927 tárl O f

1168

CÍ Gä

SZEMÉL Ga N

SZÓ Gä Ná f Rákospa Középis tanulm Par Beaux ta akad n Budap kiáll Sz Tár fiatalj ta szal arcképtanulm k önarck m Tár megvásá ente Sz csendél to Műcs Í92 tár