11685.htm

CÍMSZÓ: Garzó

SZEMÉLYNÉV: Garzó Bertalan

SZÓCIKK: "Garzó (Berthold) Bertalan*, festő, szül. Ungváron 1832. A Műcsarnok 1907-iki tavaszi Kiállításán állított ki először. Két ízben nyerte el az Esterházy vízfestmény díjat (Esteli munka 1907; Olvasó leány 1917). 1906 óta kiállítója a Nemzeti Szalonnak is. Leginkább vízfestményekkel: tájképekkel, virág- és gyümölcscsendéletekkel, ritkábban figurális képekkel, továbbá rézkarcokkal szerepel. Konyhában c. vízfestményét I. Ferenc József vette meg (1907)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1685. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11685.htm

CÍMSZÓ: Garzó

SZEMÉLYNÉV: Garzó Bertalan

SZÓCIKK: Garzó Berthold Bertalan*, festő, szül. Ungváron 1832. A Műcsarnok 1907-iki tavaszi Kiállításán állított ki először. Két ízben nyerte el az Esterházy vízfestmény díjat Esteli munka 1907; Olvasó leány 1917 . 1906 óta kiállítója a Nemzeti Szalonnak is. Leginkább vízfestményekkel: tájképekkel, virág- és gyümölcscsendéletekkel, ritkábban figurális képekkel, továbbá rézkarcokkal szerepel. Konyhában c. vízfestményét I. Ferenc József vette meg 1907 .

11685.ht

CÍMSZÓ Garz

SZEMÉLYNÉV Garz Bertala

SZÓCIKK Garz Berthol Bertalan* festő szül Ungváro 1832 Műcsarno 1907-ik tavasz Kiállításá állítot k először Ké ízbe nyert e a Esterház vízfestmén díja Estel munk 1907 Olvas leán 191 190 ót kiállítój Nemzet Szalonna is Leginkáb vízfestményekkel tájképekkel virág é gyümölcscsendéletekkel ritkábba figuráli képekkel tovább rézkarcokka szerepel Konyhába c vízfestményé I Feren Józse vett me 190

11685.h

CÍMSZ Gar

SZEMÉLYNÉ Gar Bertal

SZÓCIK Gar Bertho Bertalan fest szü Ungvár 183 Műcsarn 1907-i tavas Kiállítás állíto előszö K ízb nyer Esterhá vízfestmé díj Este mun 190 Olva leá 19 19 ó kiállító Nemze Szalonn i Leginká vízfestményekke tájképekke virá gyümölcscsendéletekke ritkább figurál képekke továb rézkarcokk szerepe Konyháb vízfestmény Fere Józs vet m 19

11685.

CÍMS Ga

SZEMÉLYN Ga Berta

SZÓCI Ga Berth Bertala fes sz Ungvá 18 Műcsar 1907- tava Kiállítá állít elősz íz nye Esterh vízfestm dí Est mu 19 Olv le 1 1 kiállít Nemz Szalon Legink vízfestményekk tájképekk vir gyümölcscsendéletekk ritkáb figurá képekk tová rézkarcok szerep Konyhá vízfestmén Fer Józ ve 1

11685

CÍM G

SZEMÉLY G Bert

SZÓC G Bert Bertal fe s Ungv 1 Műcsa 1907 tav Kiállít állí elős í ny Ester vízfest d Es m 1 Ol l kiállí Nem Szalo Legin vízfestmények tájképek vi gyümölcscsendéletek ritká figur képek tov rézkarco szere Konyh vízfestmé Fe Jó v

1168SZEMÉL Ber

SZÓ Ber Berta f Ung Műcs 190 ta Kiállí áll elő n Este vízfes E O kiáll Ne Szal Legi vízfestménye tájképe v gyümölcscsendélete ritk figu képe to rézkarc szer Kony vízfestm F J