11688.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Endre

SZÓCIKK: "3.  G. Endre, esztétikus és műfordító, szül. 1894. Könyvalakban megjelent művei: Kassák Lajos, az ember és a költő; Walt Withman versei (fordítás): Ovidius: A szerelem művészete (ford.); Lajos Kassák: Gedichte."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1688. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11688.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Endre

SZÓCIKK: 3. G. Endre, esztétikus és műfordító, szül. 1894. Könyvalakban megjelent művei: Kassák Lajos, az ember és a költő; Walt Withman versei fordítás : Ovidius: A szerelem művészete ford. ; Lajos Kassák: Gedichte.

11688.ht

CÍMSZÓ Gáspá

SZEMÉLYNÉV Gáspá Endr

SZÓCIKK 3 G Endre esztétiku é műfordító szül 1894 Könyvalakba megjelen művei Kassá Lajos a embe é költő Wal Withma verse fordítá Ovidius szerele művészet ford Lajo Kassák Gedichte

11688.h

CÍMSZ Gásp

SZEMÉLYNÉ Gásp End

SZÓCIK Endr esztétik műfordít szü 189 Könyvalakb megjele műve Kass Lajo emb költ Wa Withm vers fordít Ovidiu szerel művésze for Laj Kassá Gedicht

11688.

CÍMS Gás

SZEMÉLYN Gás En

SZÓCI End esztéti műfordí sz 18 Könyvalak megjel műv Kas Laj em köl W With ver fordí Ovidi szere művész fo La Kass Gedich

11688

CÍM Gá

SZEMÉLY Gá E

SZÓC En esztét műford s 1 Könyvala megje mű Ka La e kö Wit ve ford Ovid szer művés f L Kas Gedic

1168

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ E eszté műfor Könyval megj m K L k Wi v for Ovi sze művé Ka Gedi