11690.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Gyula

SZÓCIKK: 5.   G. Gyula, publicista, szül. Nagyváradon 1873 márc.28. Ügyvédi vizsgát tett, majd szerkesztője lett a Szilágyság c. lapnak és munka társa a Jogtudományi Közlönynek. Bihar vm.-ben volt közigazgatási bizottsági tag és a munkapártnak elnöke. Jelenleg az erdélyi Magyar Párt ügyvezető alelnöke és vármegyei tanácsos.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1690. címszó a lexikon => 307. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11690.htm

CÍMSZÓ: Gáspár

SZEMÉLYNÉV: Gáspár Gyula

SZÓCIKK: 5. G. Gyula, publicista, szül. Nagyváradon 1873 márc.28. Ügyvédi vizsgát tett, majd szerkesztője lett a Szilágyság c. lapnak és munka társa a Jogtudományi Közlönynek. Bihar vm.-ben volt közigazgatási bizottsági tag és a munkapártnak elnöke. Jelenleg az erdélyi Magyar Párt ügyvezető alelnöke és vármegyei tanácsos.

11690.ht

CÍMSZÓ Gáspá

SZEMÉLYNÉV Gáspá Gyul

SZÓCIKK 5 G Gyula publicista szül Nagyvárado 187 márc.28 Ügyvéd vizsgá tett maj szerkesztőj let Szilágysá c lapna é munk társ Jogtudomány Közlönynek Biha vm.-be vol közigazgatás bizottság ta é munkapártna elnöke Jelenle a erdély Magya Pár ügyvezet alelnök é vármegye tanácsos

11690.h

CÍMSZ Gásp

SZEMÉLYNÉ Gásp Gyu

SZÓCIK Gyul publicist szü Nagyvárad 18 márc.2 Ügyvé vizsg tet ma szerkesztő le Szilágys lapn mun tár Jogtudomán Közlönyne Bih vm.-b vo közigazgatá bizottsá t munkapártn elnök Jelenl erdél Magy Pá ügyveze alelnö vármegy tanácso

11690.

CÍMS Gás

SZEMÉLYN Gás Gy

SZÓCI Gyu publicis sz Nagyvára 1 márc. Ügyv vizs te m szerkeszt l Szilágy lap mu tá Jogtudomá Közlönyn Bi vm.- v közigazgat bizotts munkapárt elnö Jelen erdé Mag P ügyvez aleln vármeg tanács

11690

CÍM Gá

SZEMÉLY Gá G

SZÓC Gy publici s Nagyvár márc Ügy viz t szerkesz Szilág la m t Jogtudom Közlöny B vm. közigazga bizott munkapár eln Jele erd Ma ügyve alel várme tanác

1169

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G public Nagyvá már Üg vi szerkes Szilá l Jogtudo Közlön vm közigazg bizot munkapá el Jel er M ügyv ale várm taná