11694.htm

CÍMSZÓ: Gedel

SZÓCIKK: Gedel, rabbi. Hittudós hírében állott a XIV. század első felében, de életéről mindössze annyit tudunk, hogy Sopronból, ahonnan származott, 1450 körül Brünn be akart elköltözni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1694. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11694.htm

CÍMSZÓ: Gedel

SZÓCIKK: Gedel, rabbi. Hittudós hírében állott a XIV. század első felében, de életéről mindössze annyit tudunk, hogy Sopronból, ahonnan származott, 1450 körül Brünn be akart elköltözni.

11694.ht

CÍMSZÓ Gede

SZÓCIKK Gedel rabbi Hittudó hírébe állot XIV száza els felében d életérő mindössz annyi tudunk hog Sopronból ahonna származott 145 körü Brün b akar elköltözni

11694.h

CÍMSZ Ged

SZÓCIK Gede rabb Hittud híréb állo XI száz el felébe életér mindöss anny tudun ho Sopronbó ahonn származot 14 kör Brü aka elköltözn

11694.

CÍMS Ge

SZÓCI Ged rab Hittu híré áll X szá e feléb életé mindös ann tudu h Sopronb ahon származo 1 kö Br ak elköltöz

11694

CÍM G

SZÓC Ge ra Hitt hír ál sz felé élet mindö an tud Sopron aho származ k B a elköltö

1169SZÓ G r Hit hí á s fel éle mind a tu Sopro ah szárma elkölt