11698.htm

CÍMSZÓ: Geiger

SZEMÉLYNÉV: Geiger Richárd

SZÓCIKK: 2. G. Richárd, részvénytársasági vezérigazgató, filmiparos, szül. Budapesten 1889.1916-ban a budapesti Star-filmgyár r.-t. vezérigazgatója lett. A magyar filmgyártás lelkes híve és előharcosa. A kormányzó 1927. kormányfőtanácsossá nevezte ki. Az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek 1922 óta a Magyar Filmklub társelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1698. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11698.htm

CÍMSZÓ: Geiger

SZEMÉLYNÉV: Geiger Richárd

SZÓCIKK: 2. G. Richárd, részvénytársasági vezérigazgató, filmiparos, szül. Budapesten 1889.1916-ban a budapesti Star-filmgyár r.-t. vezérigazgatója lett. A magyar filmgyártás lelkes híve és előharcosa. A kormányzó 1927. kormányfőtanácsossá nevezte ki. Az Országos Magyar Mozgóképipari Egyesületnek 1922 óta a Magyar Filmklub társelnöke.

11698.ht

CÍMSZÓ Geige

SZEMÉLYNÉV Geige Richár

SZÓCIKK 2 G Richárd részvénytársaság vezérigazgató filmiparos szül Budapeste 1889.1916-ba budapest Star-filmgyá r.-t vezérigazgatój lett magya filmgyártá lelke hív é előharcosa kormányz 1927 kormányfőtanácsoss nevezt ki A Országo Magya Mozgóképipar Egyesületne 192 ót Magya Filmklu társelnöke

11698.h

CÍMSZ Geig

SZEMÉLYNÉ Geig Richá

SZÓCIK Richár részvénytársasá vezérigazgat filmiparo szü Budapest 1889.1916-b budapes Star-filmgy r.- vezérigazgató let magy filmgyárt lelk hí előharcos kormány 192 kormányfőtanácsos nevez k Ország Magy Mozgóképipa Egyesületn 19 ó Magy Filmkl társelnök

11698.

CÍMS Gei

SZEMÉLYN Gei Rich

SZÓCI Richá részvénytársas vezérigazga filmipar sz Budapes 1889.1916- budape Star-filmg r. vezérigazgat le mag filmgyár lel h előharco kormán 19 kormányfőtanácso neve Orszá Mag Mozgóképip Egyesület 1 Mag Filmk társelnö

11698

CÍM Ge

SZEMÉLY Ge Ric

SZÓC Rich részvénytársa vezérigazg filmipa s Budape 1889.1916 budap Star-film r vezérigazga l ma filmgyá le előharc kormá 1 kormányfőtanács nev Orsz Ma Mozgóképi Egyesüle Ma Film társeln

1169

CÍ G

SZEMÉL G Ri

SZÓ Ric részvénytárs vezérigaz filmip Budap 1889.191 buda Star-fil vezérigazg m filmgy l előhar korm kormányfőtanác ne Ors M Mozgókép Egyesül M Fil társel