11699.htm

CÍMSZÓ: Geiger

SZEMÉLYNÉV: Geiger Richárd

SZÓCIKK: 3. G. Richárd, festő és grafikus, szül. Bécsben 1870. magyar szülőktől. 1893-ban Budapestre költözött és azóta itt él. Bécsben, majd Párisban tanult. Különösen mint grafikus vált ismertté. Illusztrálta Andersen meséi (1922), Münchhausen kalandjai (1922), Vörösmarty összes költői művei (1907) c. munkákat. Ő tervezte az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének jelvényét (1917). A Műcsarnoknak 1913 óta állandó kiállítója. Arcképeket, aktokat és zsáneralakokat fest.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1699. címszó a lexikon => 308. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11699.htm

CÍMSZÓ: Geiger

SZEMÉLYNÉV: Geiger Richárd

SZÓCIKK: 3. G. Richárd, festő és grafikus, szül. Bécsben 1870. magyar szülőktől. 1893-ban Budapestre költözött és azóta itt él. Bécsben, majd Párisban tanult. Különösen mint grafikus vált ismertté. Illusztrálta Andersen meséi 1922 , Münchhausen kalandjai 1922 , Vörösmarty összes költői művei 1907 c. munkákat. Ő tervezte az Izr. Siketnémák Orsz. Intézetének jelvényét 1917 . A Műcsarnoknak 1913 óta állandó kiállítója. Arcképeket, aktokat és zsáneralakokat fest.

11699.ht

CÍMSZÓ Geige

SZEMÉLYNÉV Geige Richár

SZÓCIKK 3 G Richárd fest é grafikus szül Bécsbe 1870 magya szülőktől 1893-ba Budapestr költözöt é azót it él Bécsben maj Párisba tanult Különöse min grafiku vál ismertté Illusztrált Anderse mesé 192 Münchhause kalandja 192 Vörösmart össze költő műve 190 c munkákat tervezt a Izr Siketnémá Orsz Intézeténe jelvényé 191 Műcsarnokna 191 ót álland kiállítója Arcképeket aktoka é zsáneralakoka fest

11699.h

CÍMSZ Geig

SZEMÉLYNÉ Geig Richá

SZÓCIK Richár fes grafiku szü Bécsb 187 magy szülőktő 1893-b Budapest költözö azó i é Bécsbe ma Párisb tanul Különös mi grafik vá ismertt Illusztrál Anders mes 19 Münchhaus kalandj 19 Vörösmar össz költ műv 19 munkáka tervez Iz Siketném Ors Intézetén jelvény 19 Műcsarnokn 19 ó állan kiállítój Arcképeke aktok zsáneralakok fes

11699.

CÍMS Gei

SZEMÉLYN Gei Rich

SZÓCI Richá fe grafik sz Bécs 18 mag szülőkt 1893- Budapes költöz az Bécsb m Páris tanu Különö m grafi v ismert Illusztrá Ander me 1 Münchhau kaland 1 Vörösma öss köl mű 1 munkák terve I Siketné Or Intézeté jelvén 1 Műcsarnok 1 álla kiállító Arcképek akto zsáneralako fe

11699

CÍM Ge

SZEMÉLY Ge Ric

SZÓC Rich f grafi s Béc 1 ma szülők 1893 Budape költö a Bécs Pári tan Külön graf ismer Illusztr Ande m Münchha kalan Vörösm ös kö m munká terv Siketn O Intézet jelvé Műcsarno áll kiállít Arcképe akt zsáneralak f

1169

CÍ G

SZEMÉL G Ri

SZÓ Ric graf Bé m szülő 189 Budap költ Béc Pár ta Külö gra isme Illuszt And Münchh kala Vörös ö k munk ter Siket Intéze jelv Műcsarn ál kiállí Arckép ak zsánerala