11704.htm

CÍMSZÓ: Gépelech

SZÓCIKK: Gépelech, (j.) a német Gabel kicsinyített formájának többesszámú alakja hibrid képzéssel. A köznyelv azokat a villácskákat, vagy faágacskákat érti alatta, amelyeket a halottak ujjai közé tesznek, bot vagy mankó helyett, a feltámadás idejére. A naiv néphit így oldja meg a feltámadás fizikai nehézségeinek problémáját, de a szokás mégis tiszteletet érdemel, mert a feltámadásban való rendíthetetlen hitet fejezi ki szimbolikusan.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1704. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11704.htm

CÍMSZÓ: Gépelech

SZÓCIKK: Gépelech, j. a német Gabel kicsinyített formájának többesszámú alakja hibrid képzéssel. A köznyelv azokat a villácskákat, vagy faágacskákat érti alatta, amelyeket a halottak ujjai közé tesznek, bot vagy mankó helyett, a feltámadás idejére. A naiv néphit így oldja meg a feltámadás fizikai nehézségeinek problémáját, de a szokás mégis tiszteletet érdemel, mert a feltámadásban való rendíthetetlen hitet fejezi ki szimbolikusan.

11704.ht

CÍMSZÓ Gépelec

SZÓCIKK Gépelech j néme Gabe kicsinyítet formájána többesszám alakj hibri képzéssel köznyel azoka villácskákat vag faágacskáka ért alatta amelyeke halotta ujja köz tesznek bo vag mank helyett feltámadá idejére nai néphi íg oldj me feltámadá fizika nehézségeine problémáját d szoká mégi tisztelete érdemel mer feltámadásba val rendíthetetle hite fejez k szimbolikusan

11704.h

CÍMSZ Gépele

SZÓCIK Gépelec ném Gab kicsinyíte formáján többesszá alak hibr képzésse köznye azok villácskáka va faágacskák ér alatt amelyek halott ujj kö teszne b va man helyet feltámad idejér na néph í old m feltámad fizik nehézségein problémájá szok még tisztelet érdeme me feltámadásb va rendíthetetl hit feje szimbolikusa

11704.

CÍMS Gépel

SZÓCI Gépele né Ga kicsinyít formájá többessz ala hib képzéss közny azo villácskák v faágacská é alat amelye halot uj k teszn v ma helye feltáma idejé n nép ol feltáma fizi nehézségei problémáj szo mé tisztele érdem m feltámadás v rendíthetet hi fej szimbolikus

11704

CÍM Gépe

SZÓC Gépel n G kicsinyí formáj többess al hi képzés közn az villácská faágacsk ala amely halo u tesz m hely feltám idej né o feltám fiz nehézsége problémá sz m tisztel érde feltámadá rendíthete h fe szimboliku

1170

CÍ Gép

SZÓ Gépe kicsiny formá többes a h képzé köz a villácsk faágacs al amel hal tes hel feltá ide n feltá fi nehézség problém s tiszte érd feltámad rendíthet f szimbolik