11708.htm

CÍMSZÓ: Gemátrió

SZÓCIKK: Gemátrió (geometria). A kabbalisztikus bibliaértelmezésnek az a módszere, amely a szavakat nem csak nyelvbeli jelentéseik szerint értékeli, de a betűik számértéke is, miután a héber betűk számértékkel is bírnak. A betűket e módszer alapján összeadják, vagy más számtani műveletet végeznek velük és a nyert számmal fejezik ki a bibliai vers szimbolikus jelentését. Sokszor egészen meglepő filozofémákat hoznak ki egy versből a G. segítségével. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1708. címszó a lexikon => 309. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11708.htm

CÍMSZÓ: Gemátrió

SZÓCIKK: Gemátrió geometria . A kabbalisztikus bibliaértelmezésnek az a módszere, amely a szavakat nem csak nyelvbeli jelentéseik szerint értékeli, de a betűik számértéke is, miután a héber betűk számértékkel is bírnak. A betűket e módszer alapján összeadják, vagy más számtani műveletet végeznek velük és a nyert számmal fejezik ki a bibliai vers szimbolikus jelentését. Sokszor egészen meglepő filozofémákat hoznak ki egy versből a G. segítségével.

11708.ht

CÍMSZÓ Gemátri

SZÓCIKK Gemátri geometri kabbalisztiku bibliaértelmezésne a módszere amel szavaka ne csa nyelvbel jelentései szerin értékeli d betűi számérték is miutá hébe betű számértékke i bírnak betűke módsze alapjá összeadják vag má számtan művelete végezne velü é nyer számma fejezi k biblia ver szimboliku jelentését Sokszo egésze meglep filozofémáka hozna k eg versbő G segítségével

11708.h

CÍMSZ Gemátr

SZÓCIK Gemátr geometr kabbalisztik bibliaértelmezésn módszer ame szavak n cs nyelvbe jelentése szeri értékel betű számérté i miut héb bet számértékk bírna betűk módsz alapj összeadjá va m számta művelet végezn vel nye számm fejez bibli ve szimbolik jelentésé Soksz egész megle filozofémák hozn e versb segítségéve

11708.

CÍMS Gemát

SZÓCI Gemát geomet kabbaliszti bibliaértelmezés módsze am szava c nyelvb jelentés szer értéke bet számért miu hé be számérték bírn betű móds alap összeadj v számt művele végez ve ny szám feje bibl v szimboli jelentés Soks egés megl filozofémá hoz vers segítségév

11708

CÍM Gemá

SZÓC Gemá geome kabbaliszt bibliaértelmezé módsz a szav nyelv jelenté sze érték be számér mi h b számérté bír bet mód ala összead szám művel vége v n szá fej bib szimbol jelenté Sok egé meg filozofém ho ver segítségé

1170

CÍ Gem

SZÓ Gem geom kabbalisz bibliaértelmez móds sza nyel jelent sz érté b számé m számért bí be mó al összea szá műve vég sz fe bi szimbo jelent So eg me filozofé h ve segítség