11715.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Győző

SZÓCIKK: Gergely, 1. Győző, író és újságíró, szül. 1877. Egyideig szerkesztette a Független Szemle c. folyóiratot. Önálló kötete Éjszakák c. novelláskönyve (1902). Belmunkatársa a Népszavának, ahol számos novellája és esszéje jelent meg. Jeles műfordító. Főképen francia írókat ültetett át magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1715. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11715.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Győző

SZÓCIKK: Gergely, 1. Győző, író és újságíró, szül. 1877. Egyideig szerkesztette a Független Szemle c. folyóiratot. Önálló kötete Éjszakák c. novelláskönyve 1902 . Belmunkatársa a Népszavának, ahol számos novellája és esszéje jelent meg. Jeles műfordító. Főképen francia írókat ültetett át magyarra.

11715.ht

CÍMSZÓ Gergel

SZEMÉLYNÉV Gergel Győz

SZÓCIKK Gergely 1 Győző ír é újságíró szül 1877 Egyidei szerkesztett Függetle Szeml c folyóiratot Önáll kötet Éjszaká c novelláskönyv 190 Belmunkatárs Népszavának aho számo novelláj é esszéj jelen meg Jele műfordító Főképe franci íróka ültetet á magyarra

11715.h

CÍMSZ Gerge

SZEMÉLYNÉ Gerge Győ

SZÓCIK Gergel Győz í újságír szü 187 Egyide szerkesztet Függetl Szem folyóirato Önál köte Éjszak novellásköny 19 Belmunkatár Népszavána ah szám novellá esszé jele me Jel műfordít Főkép franc írók ültete magyarr

11715.

CÍMS Gerg

SZEMÉLYN Gerg Gy

SZÓCI Gerge Győ újságí sz 18 Egyid szerkeszte Függet Sze folyóirat Öná köt Éjsza novelláskön 1 Belmunkatá Népszaván a szá novell essz jel m Je műfordí Főké fran író ültet magyar

11715

CÍM Ger

SZEMÉLY Ger G

SZÓC Gerg Gy újság s 1 Egyi szerkeszt Függe Sz folyóira Ön kö Éjsz novelláskö Belmunkat Népszavá sz novel ess je J műford Fők fra ír ülte magya

1171

CÍ Ge

SZEMÉL Ge

SZÓ Ger G újsá Egy szerkesz Függ S folyóir Ö k Éjs novellásk Belmunka Népszav s nove es j műfor Fő fr í ült magy