11716.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Jenő

SZÓCIKK: 2. G. Jenő orvos, szül. Budapesten 1889 jan. 31. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte. 1912-1926-ig az Erzsébet királyné tüdőszanatóriumban működött előbb mint asszisztens, majd mint osztályvezető főorvos. 1928 óta a Mártonhegyi tüdőszanatórium igazgató-főorvosa. Az Orvostudományi Szemle tuberkulózis rovatának szerkesztője. Magyar és külföldi szaklapokban a tuberkulózis kórtanával és kezelésével foglalkozó számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: A tüdőgümőkór sebészi kezelése (Winternitz Arnold orvostanárral együtt), Tuberkulózis és idegrendszer. Sajtó alatt levő könyve: A tüdőbetegségek műtéti kezelése.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1716. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11716.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Jenő

SZÓCIKK: 2. G. Jenő orvos, szül. Budapesten 1889 jan. 31. Egyetemi tanulmányait u. o. végezte. 1912-1926-ig az Erzsébet királyné tüdőszanatóriumban működött előbb mint asszisztens, majd mint osztályvezető főorvos. 1928 óta a Mártonhegyi tüdőszanatórium igazgató-főorvosa. Az Orvostudományi Szemle tuberkulózis rovatának szerkesztője. Magyar és külföldi szaklapokban a tuberkulózis kórtanával és kezelésével foglalkozó számos cikke jelent meg. Nagyobb tanulmányai: A tüdőgümőkór sebészi kezelése Winternitz Arnold orvostanárral együtt , Tuberkulózis és idegrendszer. Sajtó alatt levő könyve: A tüdőbetegségek műtéti kezelése.

11716.ht

CÍMSZÓ Gergel

SZEMÉLYNÉV Gergel Jen

SZÓCIKK 2 G Jen orvos szül Budapeste 188 jan 31 Egyetem tanulmányai u o végezte 1912-1926-i a Erzsébe királyn tüdőszanatóriumba működöt előb min asszisztens maj min osztályvezet főorvos 192 ót Mártonhegy tüdőszanatóriu igazgató-főorvosa A Orvostudomány Szeml tuberkulózi rovatána szerkesztője Magya é külföld szaklapokba tuberkulózi kórtanáva é kezeléséve foglalkoz számo cikk jelen meg Nagyob tanulmányai tüdőgümőkó sebész kezelés Winternit Arnol orvostanárra együt Tuberkulózi é idegrendszer Sajt alat lev könyve tüdőbetegsége műtét kezelése

11716.h

CÍMSZ Gerge

SZEMÉLYNÉ Gerge Je

SZÓCIK Je orvo szü Budapest 18 ja 3 Egyete tanulmánya végezt 1912-1926- Erzséb király tüdőszanatóriumb működö elő mi assziszten ma mi osztályveze főorvo 19 ó Mártonheg tüdőszanatóri igazgató-főorvos Orvostudomán Szem tuberkulóz rovatán szerkesztőj Magy külföl szaklapokb tuberkulóz kórtanáv kezelésév foglalko szám cik jele me Nagyo tanulmánya tüdőgümők sebés kezelé Winterni Arno orvostanárr együ Tuberkulóz idegrendsze Saj ala le könyv tüdőbetegség műté kezelés

11716.

CÍMS Gerg

SZEMÉLYN Gerg J

SZÓCI J orv sz Budapes 1 j Egyet tanulmány végez 1912-1926 Erzsé királ tüdőszanatórium működ el m assziszte m m osztályvez főorv 1 Mártonhe tüdőszanatór igazgató-főorvo Orvostudomá Sze tuberkuló rovatá szerkesztő Mag külfö szaklapok tuberkuló kórtaná kezelésé foglalk szá ci jel m Nagy tanulmány tüdőgümő sebé kezel Wintern Arn orvostanár egy Tuberkuló idegrendsz Sa al l köny tüdőbetegsé műt kezelé

11716

CÍM Ger

SZEMÉLY Ger

SZÓC or s Budape Egye tanulmán vége 1912-192 Erzs kirá tüdőszanatóriu műkö e assziszt osztályve főor Mártonh tüdőszanató igazgató-főorv Orvostudom Sz tuberkul rovat szerkeszt Ma külf szaklapo tuberkul kórtan kezelés foglal sz c je Nag tanulmán tüdőgüm seb keze Winter Ar orvostaná eg Tuberkul idegrends S a kön tüdőbetegs mű kezel

1171

CÍ Ge

SZEMÉL Ge

SZÓ o Budap Egy tanulmá vég 1912-19 Erz kir tüdőszanatóri műk asszisz osztályv főo Márton tüdőszanat igazgató-főor Orvostudo S tuberku rova szerkesz M kül szaklap tuberku kórta kezelé fogla s j Na tanulmá tüdőgü se kez Winte A orvostan e Tuberku idegrend kö tüdőbeteg m keze