11717.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Sándor

SZÓCIKK: "3. G. Sándor, író, szül. 1896. Regényeiben és elbeszéléseiben a proletariátus nyomorát festi erős szociális érzékkel. A világháborúban gázmérgezéstől megvakult és csak évek után operációval nyerte vissza szeme világát. Akkor kezdett írni. Munkái: Sivatag (elbeszélések, 1923); Béke (regény, 1924) ; Ezerholdak partján (regény, 1925); Achrem Fickó csodálatos élete (regény, 1925); Játszik az utca (elbeszélések, 1926); Hidat vernek (regény, 1927)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1717. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11717.htm

CÍMSZÓ: Gergely

SZEMÉLYNÉV: Gergely Sándor

SZÓCIKK: 3. G. Sándor, író, szül. 1896. Regényeiben és elbeszéléseiben a proletariátus nyomorát festi erős szociális érzékkel. A világháborúban gázmérgezéstől megvakult és csak évek után operációval nyerte vissza szeme világát. Akkor kezdett írni. Munkái: Sivatag elbeszélések, 1923 ; Béke regény, 1924 ; Ezerholdak partján regény, 1925 ; Achrem Fickó csodálatos élete regény, 1925 ; Játszik az utca elbeszélések, 1926 ; Hidat vernek regény, 1927 .

11717.ht

CÍMSZÓ Gergel

SZEMÉLYNÉV Gergel Sándo

SZÓCIKK 3 G Sándor író szül 1896 Regényeibe é elbeszéléseibe proletariátu nyomorá fest erő szociáli érzékkel világháborúba gázmérgezéstő megvakul é csa éve utá operációva nyert vissz szem világát Akko kezdet írni Munkái Sivata elbeszélések 192 Bék regény 192 Ezerholda partjá regény 192 Achre Fick csodálato élet regény 192 Játszi a utc elbeszélések 192 Hida verne regény 192

11717.h

CÍMSZ Gerge

SZEMÉLYNÉ Gerge Sánd

SZÓCIK Sándo ír szü 189 Regényeib elbeszéléseib proletariát nyomor fes er szociál érzékke világháborúb gázmérgezést megvaku cs év ut operációv nyer viss sze világá Akk kezde írn Munká Sivat elbeszélése 19 Bé regén 19 Ezerhold partj regén 19 Achr Fic csodálat éle regén 19 Játsz ut elbeszélése 19 Hid vern regén 19

11717.

CÍMS Gerg

SZEMÉLYN Gerg Sán

SZÓCI Sánd í sz 18 Regényei elbeszélései proletariá nyomo fe e szociá érzékk világháború gázmérgezés megvak c é u operáció nye vis sz világ Ak kezd ír Munk Siva elbeszélés 1 B regé 1 Ezerhol part regé 1 Ach Fi csodála él regé 1 Játs u elbeszélés 1 Hi ver regé 1

11717

CÍM Ger

SZEMÉLY Ger Sá

SZÓC Sán s 1 Regénye elbeszélése proletari nyom f szoci érzék világhábor gázmérgezé megva operáci ny vi s vilá A kez í Mun Siv elbeszélé reg Ezerho par reg Ac F csodál é reg Ját elbeszélé H ve reg

1171

CÍ Ge

SZEMÉL Ge S

SZÓ Sá Regény elbeszélés proletar nyo szoc érzé világhábo gázmérgez megv operác n v vil ke Mu Si elbeszél re Ezerh pa re A csodá re Já elbeszél v re