11721.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Lajos

SZÓCIKK: 3. G. Lajos, hírlapíró, szül Aszódon 1864. jan. 1. Nagyon fiatal korában lépett az újságírói pályára, már 1881. a Pesti Napló munkatársa lett, később a Budapesti Hírlaphoz került, ahol hosszú ideig dolgozott. Napról-napra (1891) c. verses és Szegények (1892) e. novellás kötetét a sajtó nagy elismeréssel fogadta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1721. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11721.htm

CÍMSZÓ: Gerő

SZEMÉLYNÉV: Gerő Lajos

SZÓCIKK: 3. G. Lajos, hírlapíró, szül Aszódon 1864. jan. 1. Nagyon fiatal korában lépett az újságírói pályára, már 1881. a Pesti Napló munkatársa lett, később a Budapesti Hírlaphoz került, ahol hosszú ideig dolgozott. Napról-napra 1891 c. verses és Szegények 1892 e. novellás kötetét a sajtó nagy elismeréssel fogadta.

11721.ht

CÍMSZÓ Ger

SZEMÉLYNÉV Ger Lajo

SZÓCIKK 3 G Lajos hírlapíró szü Aszódo 1864 jan 1 Nagyo fiata korába lépet a újságíró pályára má 1881 Pest Napl munkatárs lett későb Budapest Hírlapho került aho hossz idei dolgozott Napról-napr 189 c verse é Szegénye 189 e novellá köteté sajt nag elismerésse fogadta

11721.h

CÍMSZ Ge

SZEMÉLYNÉ Ge Laj

SZÓCIK Lajo hírlapír sz Aszód 186 ja Nagy fiat koráb lépe újságír pályár m 188 Pes Nap munkatár let késő Budapes Hírlaph kerül ah hoss ide dolgozot Napról-nap 18 vers Szegény 18 novell kötet saj na elismeréss fogadt

11721.

CÍMS G

SZEMÉLYN G La

SZÓCI Laj hírlapí s Aszó 18 j Nag fia korá lép újságí pályá 18 Pe Na munkatá le kés Budape Hírlap kerü a hos id dolgozo Napról-na 1 ver Szegén 1 novel köte sa n elismerés fogad

11721

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC La hírlap Asz 1 Na fi kor lé újság pály 1 P N munkat l ké Budap Hírla ker ho i dolgoz Napról-n ve Szegé nove köt s elismeré foga

1172SZEMÉL

SZÓ L hírla As N f ko l újsá pál munka k Buda Hírl ke h dolgo Napról- v Szeg nov kö elismer fog