11723.htm

CÍMSZÓ: Gerson

SZEMÉLYNÉV: Gerson József

SZÓCIKK: Gerson József, rabbi, szül. Losoncon (Nógrád vm.) 1891 okt. 5.1907-1917-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Közben egy évig a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar hallgatója. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1918. pedig rabbivá. 1918-ban rabbivá választotta meg a szabadkai hitközség, ahol most mint annak főrabbija működik. Juszuf al Baszir kitab al.Muchtavi c. munkája Budapesten jelent meg, 1916.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1723. címszó a lexikon => 310. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11723.htm

CÍMSZÓ: Gerson

SZEMÉLYNÉV: Gerson József

SZÓCIKK: Gerson József, rabbi, szül. Losoncon Nógrád vm. 1891 okt. 5.1907-1917-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. Közben egy évig a breslaui Jüdisch-Theologisches Seminar hallgatója. 1916-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1918. pedig rabbivá. 1918-ban rabbivá választotta meg a szabadkai hitközség, ahol most mint annak főrabbija működik. Juszuf al Baszir kitab al.Muchtavi c. munkája Budapesten jelent meg, 1916.

11723.ht

CÍMSZÓ Gerso

SZEMÉLYNÉV Gerso Józse

SZÓCIKK Gerso József rabbi szül Losonco Nógrá vm 189 okt 5.1907-1917-i vol budapest Rabbiképz növendéke Közbe eg évi breslau Jüdisch-Theologische Semina hallgatója 1916-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1918 pedi rabbivá 1918-ba rabbiv választott me szabadka hitközség aho mos min anna főrabbij működik Juszu a Baszi kita al.Muchtav c munkáj Budapeste jelen meg 1916

11723.h

CÍMSZ Gers

SZEMÉLYNÉ Gers Józs

SZÓCIK Gers Józse rabb szü Losonc Nógr v 18 ok 5.1907-1917- vo budapes Rabbikép növendék Közb e év bresla Jüdisch-Theologisch Semin hallgatój 1916-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 1918-b rabbi választot m szabadk hitközsé ah mo mi ann főrabbi működi Jusz Basz kit al.Muchta munká Budapest jele me 191

11723.

CÍMS Ger

SZEMÉLYN Ger Józ

SZÓCI Ger Józs rab sz Loson Nóg 1 o 5.1907-1917 v budape Rabbiké növendé Köz é bresl Jüdisch-Theologisc Semi hallgató 1916- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1918- rabb választo szabad hitközs a m m an főrabb működ Jus Bas ki al.Mucht munk Budapes jel m 19

11723

CÍM Ge

SZEMÉLY Ge Jó

SZÓC Ge Józ ra s Loso Nó 5.1907-191 budap Rabbik növend Kö bres Jüdisch-Theologis Sem hallgat 1916 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb 1918 rab választ szaba hitköz a főrab műkö Ju Ba k al.Much mun Budape je 1

1172

CÍ G

SZEMÉL G J

SZÓ G Jó r Los N 5.1907-19 buda Rabbi növen K bre Jüdisch-Theologi Se hallga 191 av bölcsészdok Budape rab 191 ra válasz szab hitkö főra műk J B al.Muc mu Budap j