11724.htm

CÍMSZÓ: Gerstl

SZEMÉLYNÉV: Gerstl Ignác

SZÓCIKK: Gerstl Ignác, rabbi, szül. Berzevicén (Sáros vm.) 1879 okt. 12., megh. 1917. 1899-1909-ig volt a budapesti Rabbikópző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1910. rabbivá választották Nagyszentmiklóson, ahol haláláig működött. Műve. Izsák Árama (1909).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1724. címszó a lexikon => 311. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11724.htm

CÍMSZÓ: Gerstl

SZEMÉLYNÉV: Gerstl Ignác

SZÓCIKK: Gerstl Ignác, rabbi, szül. Berzevicén Sáros vm. 1879 okt. 12., megh. 1917. 1899-1909-ig volt a budapesti Rabbikópző növendéke. 1908-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1910. rabbivá választották Nagyszentmiklóson, ahol haláláig működött. Műve. Izsák Árama 1909 .

11724.ht

CÍMSZÓ Gerst

SZEMÉLYNÉV Gerst Igná

SZÓCIKK Gerst Ignác rabbi szül Berzevicé Sáro vm 187 okt 12. megh 1917 1899-1909-i vol budapest Rabbikópz növendéke 1908-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1910 rabbiv választottá Nagyszentmiklóson aho halálái működött Műve Izsá Áram 190

11724.h

CÍMSZ Gers

SZEMÉLYNÉ Gers Ign

SZÓCIK Gers Igná rabb szü Berzevic Sár v 18 ok 12 meg 191 1899-1909- vo budapes Rabbikóp növendék 1908-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 rabbi választott Nagyszentmiklóso ah halálá működöt Műv Izs Ára 19

11724.

CÍMS Ger

SZEMÉLYN Ger Ig

SZÓCI Ger Ign rab sz Berzevi Sá 1 o 1 me 19 1899-1909 v budape Rabbikó növendé 1908- avat bölcsészdokto Budapest 19 rabb választot Nagyszentmiklós a halál működö Mű Iz Ár 1

11724

CÍM Ge

SZEMÉLY Ge I

SZÓC Ge Ig ra s Berzev S m 1 1899-190 budap Rabbik növend 1908 ava bölcsészdokt Budapes 1 rab választo Nagyszentmikló halá működ M I Á

1172

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G I r Berze 1899-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsészdok Budape ra választ Nagyszentmikl hal műkö