11736.htm

CÍMSZÓ: Gimel

SZÓCIKK: Gimel, a héber alphabetum harmadik betűje. Hangzó értéke: g, tehát ínyhang. Számértéke: bárom. Neve tevét jelent, alakja tevehátnak felel meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1736. címszó a lexikon => 313. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11736.htm

CÍMSZÓ: Gimel

SZÓCIKK: Gimel, a héber alphabetum harmadik betűje. Hangzó értéke: g, tehát ínyhang. Számértéke: bárom. Neve tevét jelent, alakja tevehátnak felel meg.

11736.ht

CÍMSZÓ Gime

SZÓCIKK Gimel hébe alphabetu harmadi betűje Hangz értéke g tehá ínyhang Számértéke bárom Nev tevé jelent alakj tevehátna fele meg

11736.h

CÍMSZ Gim

SZÓCIK Gime héb alphabet harmad betűj Hang érték teh ínyhan Számérték báro Ne tev jelen alak tevehátn fel me

11736.

CÍMS Gi

SZÓCI Gim hé alphabe harma betű Han érté te ínyha Számérté bár N te jele ala tevehát fe m

11736

CÍM G

SZÓC Gi h alphab harm bet Ha ért t ínyh Számért bá t jel al tevehá f

1173SZÓ G alpha har be H ér íny Számér b je a teveh