11743.htm

CÍMSZÓ: Glatter

SZEMÉLYNÉV: Glatter Armin

SZÓCIKK: "Glatter 1. Ármin, festő, szül. Kassán 1861. Budapesten és Münchenben tanult; Orosz-, Francia- és Olaszországban képezte magát tovább. A Műcsarnok állandó kiállítója 1888 óta. A Fészek művészeti egyesület megalapításában tevékeny részt vett, a Nemzeti Szalonnak alapító tagja. Arcképeket, egy időben miniatűr-arcképeket is, továbbá életképeket fest gondos, aprólékos kidolgozásban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1743. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11743.htm

CÍMSZÓ: Glatter

SZEMÉLYNÉV: Glatter Armin

SZÓCIKK: Glatter 1. Ármin, festő, szül. Kassán 1861. Budapesten és Münchenben tanult; Orosz-, Francia- és Olaszországban képezte magát tovább. A Műcsarnok állandó kiállítója 1888 óta. A Fészek művészeti egyesület megalapításában tevékeny részt vett, a Nemzeti Szalonnak alapító tagja. Arcképeket, egy időben miniatűr-arcképeket is, továbbá életképeket fest gondos, aprólékos kidolgozásban.

11743.ht

CÍMSZÓ Glatte

SZEMÉLYNÉV Glatte Armi

SZÓCIKK Glatte 1 Ármin festő szül Kassá 1861 Budapeste é Münchenbe tanult Orosz- Francia é Olaszországba képezt magá tovább Műcsarno álland kiállítój 188 óta Fésze művészet egyesüle megalapításába tevéken rész vett Nemzet Szalonna alapít tagja Arcképeket eg időbe miniatűr-arcképeke is tovább életképeke fes gondos apróléko kidolgozásban

11743.h

CÍMSZ Glatt

SZEMÉLYNÉ Glatt Arm

SZÓCIK Glatt Ármi fest szü Kass 186 Budapest Münchenb tanul Orosz Franci Olaszországb képez mag továb Műcsarn állan kiállító 18 ót Fész művésze egyesül megalapításáb tevéke rés vet Nemze Szalonn alapí tagj Arcképeke e időb miniatűr-arcképek i továb életképek fe gondo aprólék kidolgozásba

11743.

CÍMS Glat

SZEMÉLYN Glat Ar

SZÓCI Glat Árm fes sz Kas 18 Budapes München tanu Oros Franc Olaszország képe ma tová Műcsar álla kiállít 1 ó Fés művész egyesü megalapításá tevék ré ve Nemz Szalon alap tag Arcképek idő miniatűr-arcképe tová életképe f gond aprólé kidolgozásb

11743

CÍM Gla

SZEMÉLY Gla A

SZÓC Gla Ár fe s Ka 1 Budape Münche tan Oro Fran Olaszorszá kép m tov Műcsa áll kiállí Fé művés egyes megalapítás tevé r v Nem Szalo ala ta Arcképe id miniatűr-arckép tov életkép gon apról kidolgozás

1174

CÍ Gl

SZEMÉL Gl

SZÓ Gl Á f K Budap Münch ta Or Fra Olaszorsz ké to Műcs ál kiáll F művé egye megalapítá tev Ne Szal al t Arckép i miniatűr-arcké to életké go apró kidolgozá