11745.htm

CÍMSZÓ: Glatter Lázár

SZEMÉLYNÉV: Glatter Lázár Ilona

SZÓCIKK: G. Lázár Ilona, szobrász, szül. Homonnán 1876. Tanulmányait Firenzében és Bécsben végezte. Kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. 1923-ban festett szobraiból gyűjteményes kiállítást rendezett a Belvedere Szalonban. Hosszabb ideig Parisban dolgozott, most Budapesten él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1745. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11745.htm

CÍMSZÓ: Glatter Lázár

SZEMÉLYNÉV: Glatter Lázár Ilona

SZÓCIKK: G. Lázár Ilona, szobrász, szül. Homonnán 1876. Tanulmányait Firenzében és Bécsben végezte. Kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. 1923-ban festett szobraiból gyűjteményes kiállítást rendezett a Belvedere Szalonban. Hosszabb ideig Parisban dolgozott, most Budapesten él.

11745.ht

CÍMSZÓ Glatte Lázá

SZEMÉLYNÉV Glatte Lázá Ilon

SZÓCIKK G Lázá Ilona szobrász szül Homonná 1876 Tanulmányai Firenzébe é Bécsbe végezte Kiállítot Műcsarnokba é Nemzet Szalonban 1923-ba festet szobraibó gyűjteménye kiállítás rendezet Belveder Szalonban Hosszab idei Parisba dolgozott mos Budapeste él

11745.h

CÍMSZ Glatt Láz

SZEMÉLYNÉ Glatt Láz Ilo

SZÓCIK Láz Ilon szobrás szü Homonn 187 Tanulmánya Firenzéb Bécsb végezt Kiállíto Műcsarnokb Nemze Szalonba 1923-b feste szobraib gyűjtemény kiállítá rendeze Belvede Szalonba Hossza ide Parisb dolgozot mo Budapest é

11745.

CÍMS Glat Lá

SZEMÉLYN Glat Lá Il

SZÓCI Lá Ilo szobrá sz Homon 18 Tanulmány Firenzé Bécs végez Kiállít Műcsarnok Nemz Szalonb 1923- fest szobrai gyűjtemén kiállít rendez Belved Szalonb Hossz id Paris dolgozo m Budapes

11745

CÍM Gla L

SZEMÉLY Gla L I

SZÓC L Il szobr s Homo 1 Tanulmán Firenz Béc vége Kiállí Műcsarno Nem Szalon 1923 fes szobra gyűjtemé kiállí rende Belve Szalon Hoss i Pari dolgoz Budape

1174

CÍ Gl

SZEMÉL Gl

SZÓ I szob Hom Tanulmá Firen Bé vég Kiáll Műcsarn Ne Szalo 192 fe szobr gyűjtem kiáll rend Belv Szalo Hos Par dolgo Budap