11746.htm

CÍMSZÓ: Glogau

SZEMÉLYNÉV: Glogau Áser

SZÓCIKK: Glogau, 1. Áser Leml, rabbi, szül. Glogau-ban, híres rabbi-családból 1709., megh. Nagymartonban 1789. Szimchasz tóra ünnepén. Előbb szülővárosában Glogauban, majd 1770 óta Nagymartonban működött. Résztvett az Emden Eibenschütz pörben is. Mint tudós, hitszónok és kiváló jellem egyaránt elismert volt. Helyét utána fia, Jechiél Michael töltötte be, aki u. o. halt el 1891., unokája Móse pedig 1835. halt el, Sopronkeresztúrban van eltemetve. A Chut hamsulos c. munka, mely 1821. jelent meg Wienben, tartalmazza mindhármuk irodalmi hagyatékát. Az első rész Sáár Osér nevet viseli, a második Saar hamajim, a harmadik pedig Saar hakóton.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1746. címszó a lexikon => 314. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11746.htm

CÍMSZÓ: Glogau

SZEMÉLYNÉV: Glogau Áser

SZÓCIKK: Glogau, 1. Áser Leml, rabbi, szül. Glogau-ban, híres rabbi-családból 1709., megh. Nagymartonban 1789. Szimchasz tóra ünnepén. Előbb szülővárosában Glogauban, majd 1770 óta Nagymartonban működött. Résztvett az Emden Eibenschütz pörben is. Mint tudós, hitszónok és kiváló jellem egyaránt elismert volt. Helyét utána fia, Jechiél Michael töltötte be, aki u. o. halt el 1891., unokája Móse pedig 1835. halt el, Sopronkeresztúrban van eltemetve. A Chut hamsulos c. munka, mely 1821. jelent meg Wienben, tartalmazza mindhármuk irodalmi hagyatékát. Az első rész Sáár Osér nevet viseli, a második Saar hamajim, a harmadik pedig Saar hakóton.

11746.ht

CÍMSZÓ Gloga

SZEMÉLYNÉV Gloga Áse

SZÓCIKK Glogau 1 Áse Leml rabbi szül Glogau-ban híre rabbi-családbó 1709. megh Nagymartonba 1789 Szimchas tór ünnepén Előb szülővárosába Glogauban maj 177 ót Nagymartonba működött Résztvet a Emde Eibenschüt pörbe is Min tudós hitszóno é kivál jelle egyarán elismer volt Helyé után fia Jechié Michae töltött be ak u o hal e 1891. unokáj Mós pedi 1835 hal el Sopronkeresztúrba va eltemetve Chu hamsulo c munka mel 1821 jelen me Wienben tartalmazz mindhármu irodalm hagyatékát A els rés Sáá Osé neve viseli másodi Saa hamajim harmadi pedi Saa hakóton

11746.h

CÍMSZ Glog

SZEMÉLYNÉ Glog Ás

SZÓCIK Gloga Ás Lem rabb szü Glogau-ba hír rabbi-családb 1709 meg Nagymartonb 178 Szimcha tó ünnepé Elő szülővárosáb Glogauba ma 17 ó Nagymartonb működöt Résztve Emd Eibenschü pörb i Mi tudó hitszón kivá jell egyará elisme vol Hely utá fi Jechi Micha töltöt b a ha 1891 unoká Mó ped 183 ha e Sopronkeresztúrb v eltemetv Ch hamsul munk me 182 jele m Wienbe tartalmaz mindhárm irodal hagyatéká el ré Sá Os nev visel másod Sa hamaji harmad ped Sa hakóto

11746.

CÍMS Glo

SZEMÉLYN Glo Á

SZÓCI Glog Á Le rab sz Glogau-b hí rabbi-család 170 me Nagymarton 17 Szimch t ünnep El szülővárosá Glogaub m 1 Nagymarton működö Résztv Em Eibensch pör M tud hitszó kiv jel egyar elism vo Hel ut f Jech Mich töltö h 189 unok M pe 18 h Sopronkeresztúr eltemet C hamsu mun m 18 jel Wienb tartalma mindhár iroda hagyaték e r S O ne vise máso S hamaj harma pe S hakót

11746

CÍM Gl

SZEMÉLY Gl

SZÓC Glo L ra s Glogau- h rabbi-csalá 17 m Nagymarto 1 Szimc ünne E szülőváros Glogau Nagymarto működ Részt E Eibensc pö tu hitsz ki je egya elis v He u Jec Mic tölt 18 uno p 1 Sopronkeresztú elteme hams mu 1 je Wien tartalm mindhá irod hagyaté n vis más hama harm p hakó

1174

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ Gl r Glogau rabbi-csal 1 Nagymart Szim ünn szülőváro Gloga Nagymart műkö Rész Eibens p t hits k j egy eli H Je Mi töl 1 un Sopronkereszt eltem ham m j Wie tartal mindh iro hagyat vi má ham har hak