11750.htm

CÍMSZÓ: Glück

SZEMÉLYNÉV: Glüch Sámuel

SZÓCIKK: 3. G. Sámuel, zeneszerző és pedagógus, szül. 1836. nov. 3., megh 1912. Tízéves korában kezdett zenét tanulni. A pest-budai zeneegyesület iskolájába járt. 1854-ben nyerte el a zongoratanári és énekesi diplomát. 1857-ben Lembergbe került operaénekesnek, ahol az együttes főerőssége volt. Több évig élt ott, majd visszatért Budapestre. Itthon a Pesti Izr. Hitközség kórusának dirigense volt, egyúttal a zsidó tanítóképző zenetanára. Kompozíciói közül egyházi zeneművei és magyar dalai nevezetesek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1750. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11750.htm

CÍMSZÓ: Glück

SZEMÉLYNÉV: Glüch Sámuel

SZÓCIKK: 3. G. Sámuel, zeneszerző és pedagógus, szül. 1836. nov. 3., megh 1912. Tízéves korában kezdett zenét tanulni. A pest-budai zeneegyesület iskolájába járt. 1854-ben nyerte el a zongoratanári és énekesi diplomát. 1857-ben Lembergbe került operaénekesnek, ahol az együttes főerőssége volt. Több évig élt ott, majd visszatért Budapestre. Itthon a Pesti Izr. Hitközség kórusának dirigense volt, egyúttal a zsidó tanítóképző zenetanára. Kompozíciói közül egyházi zeneművei és magyar dalai nevezetesek.

11750.ht

CÍMSZÓ Glüc

SZEMÉLYNÉV Glüc Sámue

SZÓCIKK 3 G Sámuel zeneszerz é pedagógus szül 1836 nov 3. meg 1912 Tízéve korába kezdet zené tanulni pest-buda zeneegyesüle iskolájáb járt 1854-be nyert e zongoratanár é énekes diplomát 1857-be Lembergb kerül operaénekesnek aho a együtte főerősség volt Töb évi él ott maj visszatér Budapestre Ittho Pest Izr Hitközsé kórusána dirigens volt egyútta zsid tanítóképz zenetanára Kompozíció közü egyház zeneműve é magya dala nevezetesek

11750.h

CÍMSZ Glü

SZEMÉLYNÉ Glü Sámu

SZÓCIK Sámue zeneszer pedagógu szü 183 no 3 me 191 Tízév koráb kezde zen tanuln pest-bud zeneegyesül iskolájá jár 1854-b nyer zongorataná éneke diplomá 1857-b Lemberg kerü operaénekesne ah együtt főerőssé vol Tö év é ot ma visszaté Budapestr Itth Pes Iz Hitközs kórusán dirigen vol egyútt zsi tanítókép zenetanár Kompozíci köz egyhá zeneműv magy dal nevezetese

11750.

CÍMS Gl

SZEMÉLYN Gl Sám

SZÓCI Sámu zenesze pedagóg sz 18 n m 19 Tízé korá kezd ze tanul pest-bu zeneegyesü iskoláj já 1854- nye zongoratan ének diplom 1857- Lember ker operaénekesn a együt főerőss vo T é o m visszat Budapest Itt Pe I Hitköz kórusá dirige vo egyút zs tanítóké zenetaná Kompozíc kö egyh zenemű mag da nevezetes

11750

CÍM G

SZEMÉLY G Sá

SZÓC Sám zenesz pedagó s 1 1 Tíz kor kez z tanu pest-b zeneegyes iskolá j 1854 ny zongorata éne diplo 1857 Lembe ke operaénekes együ főerős v vissza Budapes It P Hitkö kórus dirig v egyú z tanítók zenetan Kompozí k egy zenem ma d nevezete

1175SZEMÉL S

SZÓ Sá zenes pedag Tí ko ke tan pest- zeneegye iskol 185 n zongorat én dipl 185 Lemb k operaéneke egy főerő vissz Budape I Hitk kóru diri egy tanító zeneta Kompoz eg zene m nevezet