11751.htm

CÍMSZÓ: Glücklich

SZEMÉLYNÉV: Glücklich Emil

SZÓCIKK: Glücklich, 1. Emil, ügyvéd, szül. Vágújhelyen 1826. dec. 28. Az egyetem elvégzése után Budapesten nyitott irodát. Sokáig választmányi tagja, majd elnökhelyettese volt a budapesti Ügyvédi Kamarának. Jelenleg a Kúria ügyvédi tanácsának tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1751. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11751.htm

CÍMSZÓ: Glücklich

SZEMÉLYNÉV: Glücklich Emil

SZÓCIKK: Glücklich, 1. Emil, ügyvéd, szül. Vágújhelyen 1826. dec. 28. Az egyetem elvégzése után Budapesten nyitott irodát. Sokáig választmányi tagja, majd elnökhelyettese volt a budapesti Ügyvédi Kamarának. Jelenleg a Kúria ügyvédi tanácsának tagja.

11751.ht

CÍMSZÓ Glücklic

SZEMÉLYNÉV Glücklic Emi

SZÓCIKK Glücklich 1 Emil ügyvéd szül Vágújhelye 1826 dec 28 A egyete elvégzés utá Budapeste nyitot irodát Sokái választmány tagja maj elnökhelyettes vol budapest Ügyvéd Kamarának Jelenle Kúri ügyvéd tanácsána tagja

11751.h

CÍMSZ Glückli

SZEMÉLYNÉ Glückli Em

SZÓCIK Glücklic Emi ügyvé szü Vágújhely 182 de 2 egyet elvégzé ut Budapest nyito irodá Soká választmán tagj ma elnökhelyette vo budapes Ügyvé Kamarána Jelenl Kúr ügyvé tanácsán tagj

11751.

CÍMS Glückl

SZEMÉLYN Glückl E

SZÓCI Glückli Em ügyv sz Vágújhel 18 d egye elvégz u Budapes nyit irod Sok választmá tag m elnökhelyett v budape Ügyv Kamarán Jelen Kú ügyv tanácsá tag

11751

CÍM Glück

SZEMÉLY Glück

SZÓC Glückl E ügy s Vágújhe 1 egy elvég Budape nyi iro So választm ta elnökhelyet budap Ügy Kamará Jele K ügy tanács ta

1175

CÍ Glüc

SZEMÉL Glüc

SZÓ Glück üg Vágújh eg elvé Budap ny ir S választ t elnökhelye buda Üg Kamar Jel üg tanác t