11752.htm

CÍMSZÓ: Glücklich

SZEMÉLYNÉV: Glücklich Vilma

SZÓCIKK: "2. G. Vilma, a magyar feminista mozgalom egyik kezdeményezője és vezetője, szül. Vágújhelyen 1872. megh. 1927. Reáliskolát végzett, majd polgári isk. tanárnői oklevelet szerzett s 1893-96-ig a fiumei felsőbb leányiskolában működött; 1896-ban, mikor az egyetemet megnyitották a nők előtt, ő lett az első nőhallgató a filozófiai fakultáson. Később fővárosi tanárnő lett 1904. pedig megalapította a Feministák Egyesületét, melynek sok éven át ügyvezető elnöke. A feminizmus szolgálatában élénk irodalmi társadalmi működést fejtett ki. Műveiben főkép a nők választójogával és a gyermekvédelemmel foglalkozik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1752. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11752.htm

CÍMSZÓ: Glücklich

SZEMÉLYNÉV: Glücklich Vilma

SZÓCIKK: 2. G. Vilma, a magyar feminista mozgalom egyik kezdeményezője és vezetője, szül. Vágújhelyen 1872. megh. 1927. Reáliskolát végzett, majd polgári isk. tanárnői oklevelet szerzett s 1893-96-ig a fiumei felsőbb leányiskolában működött; 1896-ban, mikor az egyetemet megnyitották a nők előtt, ő lett az első nőhallgató a filozófiai fakultáson. Később fővárosi tanárnő lett 1904. pedig megalapította a Feministák Egyesületét, melynek sok éven át ügyvezető elnöke. A feminizmus szolgálatában élénk irodalmi társadalmi működést fejtett ki. Műveiben főkép a nők választójogával és a gyermekvédelemmel foglalkozik.

11752.ht

CÍMSZÓ Glücklic

SZEMÉLYNÉV Glücklic Vilm

SZÓCIKK 2 G Vilma magya feminist mozgalo egyi kezdeményezőj é vezetője szül Vágújhelye 1872 megh 1927 Reáliskolá végzett maj polgár isk tanárnő oklevele szerzet 1893-96-i fiume felsőb leányiskolába működött 1896-ban miko a egyeteme megnyitottá nő előtt let a els nőhallgat filozófia fakultáson Későb főváros tanárn let 1904 pedi megalapított Feministá Egyesületét melyne so éve á ügyvezet elnöke feminizmu szolgálatába élén irodalm társadalm működés fejtet ki Műveibe főké nő választójogáva é gyermekvédelemme foglalkozik

11752.h

CÍMSZ Glückli

SZEMÉLYNÉ Glückli Vil

SZÓCIK Vilm magy feminis mozgal egy kezdeményező vezetőj szü Vágújhely 187 meg 192 Reáliskol végzet ma polgá is tanárn oklevel szerze 1893-96- fium felső leányiskoláb működöt 1896-ba mik egyetem megnyitott n előt le el nőhallga filozófi fakultáso Késő főváro tanár le 190 ped megalapítot Feminist Egyesületé melyn s év ügyveze elnök feminizm szolgálatáb élé irodal társadal működé fejte k Műveib fők n választójogáv gyermekvédelemm foglalkozi

11752.

CÍMS Glückl

SZEMÉLYN Glückl Vi

SZÓCI Vil mag femini mozga eg kezdeményez vezető sz Vágújhel 18 me 19 Reálisko végze m polg i tanár okleve szerz 1893-96 fiu fels leányiskolá működö 1896-b mi egyete megnyitot elő l e nőhallg filozóf fakultás Kés fővár taná l 19 pe megalapíto Feminis Egyesület mely é ügyvez elnö feminiz szolgálatá él iroda társada működ fejt Művei fő választójogá gyermekvédelem foglalkoz

11752

CÍM Glück

SZEMÉLY Glück V

SZÓC Vi ma femin mozg e kezdeménye vezet s Vágújhe 1 m 1 Reálisk végz pol taná oklev szer 1893-9 fi fel leányiskol működ 1896- m egyet megnyito el nőhall filozó fakultá Ké fővá tan 1 p megalapít Femini Egyesüle mel ügyve eln femini szolgálat é irod társad műkö fej Műve f választójog gyermekvédele foglalko

1175

CÍ Glüc

SZEMÉL Glüc

SZÓ V m femi moz kezdemény veze Vágújh Reális vég po tan okle sze 1893- f fe leányisko műkö 1896 egye megnyit e nőhal filoz fakult K főv ta megalapí Femin Egyesül me ügyv el femin szolgála iro társa műk fe Műv választójo gyermekvédel foglalk