11753.htm

CÍMSZÓ: Glücksthal

SZEMÉLYNÉV: Glücksthal Andor

SZÓCIKK: "Glücksthal Andor, ügyvéd,szül. Budapesten 1895.szept. 1. G. Samu (1. o.) fia. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Az Ügyvédek Reformszövetségének alelnöke az Országos Ügyvédszövetség központi titkára. Szerkesztője a Polgári jog c. folyóiratnak , munkatársa magyar és külföldi szaklapoknak és napilapoknak melyekben főleg hitel- és pénzügy-jogi jelennek meg. Nagyobb munkái: Jelzálog és adóslevél (1927); Az 1927 év magánjogi és hiteljogi gyakorlata (Huppert Leóval es Varannai Istvánnal együtt)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1753. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11753.htm

CÍMSZÓ: Glücksthal

SZEMÉLYNÉV: Glücksthal Andor

SZÓCIKK: Glücksthal Andor, ügyvéd,szül. Budapesten 1895.szept. 1. G. Samu 1. o. fia. A budapesti egyetemen szerzett ügyvédi oklevelet. Az Ügyvédek Reformszövetségének alelnöke az Országos Ügyvédszövetség központi titkára. Szerkesztője a Polgári jog c. folyóiratnak , munkatársa magyar és külföldi szaklapoknak és napilapoknak melyekben főleg hitel- és pénzügy-jogi jelennek meg. Nagyobb munkái: Jelzálog és adóslevél 1927 ; Az 1927 év magánjogi és hiteljogi gyakorlata Huppert Leóval es Varannai Istvánnal együtt

11753.ht

CÍMSZÓ Glückstha

SZEMÉLYNÉV Glückstha Ando

SZÓCIKK Glückstha Andor ügyvéd,szül Budapeste 1895.szept 1 G Sam 1 o fia budapest egyeteme szerzet ügyvéd oklevelet A Ügyvéde Reformszövetségéne alelnök a Országo Ügyvédszövetsé központ titkára Szerkesztőj Polgár jo c folyóiratna munkatárs magya é külföld szaklapokna é napilapokna melyekbe főle hitel é pénzügy-jog jelenne meg Nagyob munkái Jelzálo é adóslevé 192 A 192 é magánjog é hiteljog gyakorlat Hupper Leóva e Varanna Istvánna együt

11753.h

CÍMSZ Glücksth

SZEMÉLYNÉ Glücksth And

SZÓCIK Glücksth Ando ügyvéd,szü Budapest 1895.szep Sa fi budapes egyetem szerze ügyvé oklevele Ügyvéd Reformszövetségén alelnö Ország Ügyvédszövets közpon titkár Szerkesztő Polgá j folyóiratn munkatár magy külföl szaklapokn napilapokn melyekb fől hite pénzügy-jo jelenn me Nagyo munká Jelzál adóslev 19 19 magánjo hiteljo gyakorla Huppe Leóv Varann Istvánn együ

11753.

CÍMS Glückst

SZEMÉLYN Glückst An

SZÓCI Glückst And ügyvéd,sz Budapes 1895.sze S f budape egyete szerz ügyv oklevel Ügyvé Reformszövetségé aleln Orszá Ügyvédszövet közpo titká Szerkeszt Polg folyóirat munkatá mag külfö szaklapok napilapok melyek fő hit pénzügy-j jelen m Nagy munk Jelzá adósle 1 1 magánj hitelj gyakorl Hupp Leó Varan István egy

11753

CÍM Glücks

SZEMÉLY Glücks A

SZÓC Glücks An ügyvéd,s Budape 1895.sz budap egyet szer ügy okleve Ügyv Reformszövetség alel Orsz Ügyvédszöve közp titk Szerkesz Pol folyóira munkat ma külf szaklapo napilapo melye f hi pénzügy- jele Nag mun Jelz adósl magán hitel gyakor Hup Le Vara Istvá eg

1175

CÍ Glück

SZEMÉL Glück

SZÓ Glück A ügyvéd, Budap 1895.s buda egye sze üg oklev Ügy Reformszövetsé ale Ors Ügyvédszöv köz tit Szerkes Po folyóir munka m kül szaklap napilap mely h pénzügy jel Na mu Jel adós magá hite gyako Hu L Var Istv e