11757.htm

CÍMSZÓ: Gobbi

SZEMÉLYNÉV: Gobbi Henrik

SZÓCIKK: "Gobbi Henrik, zeneszerző, szül. Budapesten 1842 jún. 7., megh. 1920 márc. 22. Zenei tanulmányait a Nemzeti Zenedében végezte. 1875-ben került a Zeneakadémiára zongoratanárnak. 1889 június havában nyugdíjba ment. Művei: Zongoraszonáta; Négy magyar szvit; Átiratok zongorára."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1757. címszó a lexikon => 315. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11757.htm

CÍMSZÓ: Gobbi

SZEMÉLYNÉV: Gobbi Henrik

SZÓCIKK: Gobbi Henrik, zeneszerző, szül. Budapesten 1842 jún. 7., megh. 1920 márc. 22. Zenei tanulmányait a Nemzeti Zenedében végezte. 1875-ben került a Zeneakadémiára zongoratanárnak. 1889 június havában nyugdíjba ment. Művei: Zongoraszonáta; Négy magyar szvit; Átiratok zongorára.

11757.ht

CÍMSZÓ Gobb

SZEMÉLYNÉV Gobb Henri

SZÓCIKK Gobb Henrik zeneszerző szül Budapeste 184 jún 7. megh 192 márc 22 Zene tanulmányai Nemzet Zenedébe végezte 1875-be kerül Zeneakadémiár zongoratanárnak 188 júniu havába nyugdíjb ment Művei Zongoraszonáta Nég magya szvit Átirato zongorára

11757.h

CÍMSZ Gob

SZEMÉLYNÉ Gob Henr

SZÓCIK Gob Henri zeneszerz szü Budapest 18 jú 7 meg 19 már 2 Zen tanulmánya Nemze Zenedéb végezt 1875-b kerü Zeneakadémiá zongoratanárna 18 júni haváb nyugdíj men Műve Zongoraszonát Né magy szvi Átirat zongorár

11757.

CÍMS Go

SZEMÉLYN Go Hen

SZÓCI Go Henr zeneszer sz Budapes 1 j me 1 má Ze tanulmány Nemz Zenedé végez 1875- ker Zeneakadémi zongoratanárn 1 jún havá nyugdí me Műv Zongoraszoná N mag szv Átira zongorá

11757

CÍM G

SZEMÉLY G He

SZÓC G Hen zenesze s Budape m m Z tanulmán Nem Zened vége 1875 ke Zeneakadém zongoratanár jú hav nyugd m Mű Zongoraszon ma sz Átir zongor

1175SZEMÉL H

SZÓ He zenesz Budap tanulmá Ne Zene vég 187 k Zeneakadé zongorataná j ha nyug M Zongoraszo m s Áti zongo