11765.htm

CÍMSZÓ: Gold

SZEMÉLYNÉV: Gold Simon

SZÓCIKK: Gold Simon, ügyvéd, kormányfőtanácsos, szül. Kővágóőrsön (Zala vm.) 1860. A budapesti tudományegyetemen nyert ügyvédi diplomát. Elnökhelyettese az ügyvédvizsgáló bizottságnak, tagja a budapesti ügyvédi kamara választmányának, továbbá a Kúria ügyvédi tanácsának.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1765. címszó a lexikon => 317. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11765.htm

CÍMSZÓ: Gold

SZEMÉLYNÉV: Gold Simon

SZÓCIKK: Gold Simon, ügyvéd, kormányfőtanácsos, szül. Kővágóőrsön Zala vm. 1860. A budapesti tudományegyetemen nyert ügyvédi diplomát. Elnökhelyettese az ügyvédvizsgáló bizottságnak, tagja a budapesti ügyvédi kamara választmányának, továbbá a Kúria ügyvédi tanácsának.

11765.ht

CÍMSZÓ Gol

SZEMÉLYNÉV Gol Simo

SZÓCIKK Gol Simon ügyvéd kormányfőtanácsos szül Kővágóőrsö Zal vm 1860 budapest tudományegyeteme nyer ügyvéd diplomát Elnökhelyettes a ügyvédvizsgál bizottságnak tagj budapest ügyvéd kamar választmányának tovább Kúri ügyvéd tanácsának

11765.h

CÍMSZ Go

SZEMÉLYNÉ Go Sim

SZÓCIK Go Simo ügyvé kormányfőtanácso szü Kővágóőrs Za v 186 budapes tudományegyetem nye ügyvé diplomá Elnökhelyette ügyvédvizsgá bizottságna tag budapes ügyvé kama választmányána továb Kúr ügyvé tanácsána

11765.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Si

SZÓCI G Sim ügyv kormányfőtanács sz Kővágóőr Z 18 budape tudományegyete ny ügyv diplom Elnökhelyett ügyvédvizsg bizottságn ta budape ügyv kam választmányán tová Kú ügyv tanácsán

11765

CÍM

SZEMÉLY S

SZÓC Si ügy kormányfőtanác s Kővágóő 1 budap tudományegyet n ügy diplo Elnökhelyet ügyvédvizs bizottság t budap ügy ka választmányá tov K ügy tanácsá

1176SZEMÉL

SZÓ S üg kormányfőtaná Kővágó buda tudományegye üg dipl Elnökhelye ügyvédviz bizottsá buda üg k választmány to üg tanács