11766.htm

CÍMSZÓ: Goldberg

SZEMÉLYNÉV: Goldberg Rafael

SZÓCIKK: Goldberg Rafael, rabbi, szül. Pápán 1841 júl. 1., megh. 1900. A gimnáziumot u. o., a rabbiszemináriumot és egyetemet Breslauban végezte s miután bölcsészetdoktori oklevelet is nyert, 1869. Budán választották meg, ahol haláláig működött mint főrabbi s egyszersmind a hitoktatást is ellátta a középiskolákban, amelyek számára kitűnő tankönyvet írt ily címen: A zsidó nép és irodalom története (1877). Egy előadása A Talmud c. 1883. jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1766. címszó a lexikon => 317. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11766.htm

CÍMSZÓ: Goldberg

SZEMÉLYNÉV: Goldberg Rafael

SZÓCIKK: Goldberg Rafael, rabbi, szül. Pápán 1841 júl. 1., megh. 1900. A gimnáziumot u. o., a rabbiszemináriumot és egyetemet Breslauban végezte s miután bölcsészetdoktori oklevelet is nyert, 1869. Budán választották meg, ahol haláláig működött mint főrabbi s egyszersmind a hitoktatást is ellátta a középiskolákban, amelyek számára kitűnő tankönyvet írt ily címen: A zsidó nép és irodalom története 1877 . Egy előadása A Talmud c. 1883. jelent meg.

11766.ht

CÍMSZÓ Goldber

SZEMÉLYNÉV Goldber Rafae

SZÓCIKK Goldber Rafael rabbi szül Pápá 184 júl 1. megh 1900 gimnáziumo u o. rabbiszemináriumo é egyeteme Breslauba végezt miutá bölcsészetdoktor oklevele i nyert 1869 Budá választottá meg aho halálái működöt min főrabb egyszersmin hitoktatás i ellátt középiskolákban amelye számár kitűn tankönyve ír il címen zsid né é irodalo történet 187 Eg előadás Talmu c 1883 jelen meg

11766.h

CÍMSZ Goldbe

SZEMÉLYNÉ Goldbe Rafa

SZÓCIK Goldbe Rafae rabb szü Páp 18 jú 1 meg 190 gimnázium o rabbiszeminárium egyetem Breslaub végez miut bölcsészetdokto oklevel nyer 186 Bud választott me ah halálá működö mi főrab egyszersmi hitoktatá ellát középiskolákba amely számá kitű tankönyv í i címe zsi n irodal történe 18 E előadá Talm 188 jele me

11766.

CÍMS Goldb

SZEMÉLYN Goldb Raf

SZÓCI Goldb Rafa rab sz Pá 1 j me 19 gimnáziu rabbiszemináriu egyete Breslau vége miu bölcsészetdokt okleve nye 18 Bu választot m a halál működ m főra egyszersm hitoktat ellá középiskolákb amel szám kit tanköny cím zs iroda történ 1 előad Tal 18 jel m

11766

CÍM Gold

SZEMÉLY Gold Ra

SZÓC Gold Raf ra s P m 1 gimnázi rabbiszeminári egyet Bresla vég mi bölcsészetdok oklev ny 1 B választo halá műkö főr egyszers hitokta ell középiskolák ame szá ki tankön cí z irod törté előa Ta 1 je

1176

CÍ Gol

SZEMÉL Gol R

SZÓ Gol Ra r gimnáz rabbiszeminár egye Bresl vé m bölcsészetdo okle n választ hal műk fő egyszer hitokt el középiskolá am sz k tankö c iro tört elő T j