11769.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Márk

SZÓCIKK: 3.  G. Márk, orvos, ideggyógyász, szül. Bátorkeszin (Esztergom vm.) 1879 nov. 10. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A Moravcsik- (mai Schaffer) klinikán öt évig volt tanársegéd. A lipótmezei tébolydában két évig működött mint másodfőorvos. A háborút végig küzdötte, majd a háború után a Budapesti Orth. Izr. Hitközség Bíró Dániel kórházának lett ideggyógyász-főorvosa. Az ideg- és elmegyógyászat körébe vágó cikkei sűrűn jelentek meg szaklapok hasábjain.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1769. címszó a lexikon => 318. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11769.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Márk

SZÓCIKK: 3. G. Márk, orvos, ideggyógyász, szül. Bátorkeszin Esztergom vm. 1879 nov. 10. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A Moravcsik- mai Schaffer klinikán öt évig volt tanársegéd. A lipótmezei tébolydában két évig működött mint másodfőorvos. A háborút végig küzdötte, majd a háború után a Budapesti Orth. Izr. Hitközség Bíró Dániel kórházának lett ideggyógyász-főorvosa. Az ideg- és elmegyógyászat körébe vágó cikkei sűrűn jelentek meg szaklapok hasábjain.

11769.ht

CÍMSZÓ Goldberge

SZEMÉLYNÉV Goldberge Már

SZÓCIKK 3 G Márk orvos ideggyógyász szül Bátorkeszi Esztergo vm 187 nov 10 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte Moravcsik ma Schaffe kliniká ö évi vol tanársegéd lipótmeze tébolydába ké évi működöt min másodfőorvos háború végi küzdötte maj hábor utá Budapest Orth Izr Hitközsé Bír Dánie kórházána let ideggyógyász-főorvosa A ideg é elmegyógyásza köréb vág cikke sűrű jelente me szaklapo hasábjain

11769.h

CÍMSZ Goldberg

SZEMÉLYNÉ Goldberg Má

SZÓCIK Már orvo ideggyógyás szü Bátorkesz Eszterg v 18 no 1 Egyete tanulmánya Budapest végezt Moravcsi m Schaff klinik év vo tanársegé lipótmez tébolydáb k év működö mi másodfőorvo hábor vég küzdött ma hábo ut Budapes Ort Iz Hitközs Bí Dáni kórházán le ideggyógyász-főorvos ide elmegyógyász köré vá cikk sűr jelent m szaklap hasábjai

11769.

CÍMS Goldber

SZEMÉLYN Goldber M

SZÓCI Má orv ideggyógyá sz Bátorkes Eszter 1 n Egyet tanulmány Budapes végez Moravcs Schaf klini é v tanárseg lipótme tébolydá é működ m másodfőorv hábo vé küzdöt m háb u Budape Or I Hitköz B Dán kórházá l ideggyógyász-főorvo id elmegyógyás kör v cik sű jelen szakla hasábja

11769

CÍM Goldbe

SZEMÉLY Goldbe

SZÓC M or ideggyógy s Bátorke Eszte Egye tanulmán Budape vége Moravc Scha klin tanárse lipótm tébolyd műkö másodfőor háb v küzdö há Budap O Hitkö Dá kórház ideggyógyász-főorv i elmegyógyá kö ci s jele szakl hasábj

1176

CÍ Goldb

SZEMÉL Goldb

SZÓ o ideggyóg Bátork Eszt Egy tanulmá Budap vég Morav Sch kli tanárs lipót téboly műk másodfőo há küzd h Buda Hitk D kórhá ideggyógyász-főor elmegyógy k c jel szak hasáb