11770.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Salamon

SZÓCIKK: 4. G. Salamon, gimnáziumi igazgató, szül. Kecskeméten 1879. A budapesti tudományegyetemen nyert tanári oklevelet matematika-fizika szakon 1903-ban a zsidó fiúárvaház polgári iskolájának tanára, 1919. a pesti zsidó gimnázium tanára, 1920. h. igazgató, 1925 óta az intézet igazgatója. Lefordította For Soddy A rádium c. munkáját (Budapest, 1909).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1770. címszó a lexikon => 318. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11770.htm

CÍMSZÓ: Goldberger

SZEMÉLYNÉV: Goldberger Salamon

SZÓCIKK: 4. G. Salamon, gimnáziumi igazgató, szül. Kecskeméten 1879. A budapesti tudományegyetemen nyert tanári oklevelet matematika-fizika szakon 1903-ban a zsidó fiúárvaház polgári iskolájának tanára, 1919. a pesti zsidó gimnázium tanára, 1920. h. igazgató, 1925 óta az intézet igazgatója. Lefordította For Soddy A rádium c. munkáját Budapest, 1909 .

11770.ht

CÍMSZÓ Goldberge

SZEMÉLYNÉV Goldberge Salamo

SZÓCIKK 4 G Salamon gimnázium igazgató szül Kecskeméte 1879 budapest tudományegyeteme nyer tanár oklevele matematika-fizik szako 1903-ba zsid fiúárvahá polgár iskolájána tanára 1919 pest zsid gimnáziu tanára 1920 h igazgató 192 ót a intéze igazgatója Lefordított Fo Sodd rádiu c munkájá Budapest 190

11770.h

CÍMSZ Goldberg

SZEMÉLYNÉ Goldberg Salam

SZÓCIK Salamo gimnáziu igazgat szü Kecskemét 187 budapes tudományegyetem nye taná oklevel matematika-fizi szak 1903-b zsi fiúárvah polgá iskoláján tanár 191 pes zsi gimnázi tanár 192 igazgat 19 ó intéz igazgatój Lefordítot F Sod rádi munkáj Budapes 19

11770.

CÍMS Goldber

SZEMÉLYN Goldber Sala

SZÓCI Salam gimnázi igazga sz Kecskemé 18 budape tudományegyete ny tan okleve matematika-fiz sza 1903- zs fiúárva polg iskolájá taná 19 pe zs gimnáz taná 19 igazga 1 inté igazgató Lefordíto So rád munká Budape 1

11770

CÍM Goldbe

SZEMÉLY Goldbe Sal

SZÓC Sala gimnáz igazg s Kecskem 1 budap tudományegyet n ta oklev matematika-fi sz 1903 z fiúárv pol iskoláj tan 1 p z gimná tan 1 igazg int igazgat Lefordít S rá munk Budap

1177

CÍ Goldb

SZEMÉL Goldb Sa

SZÓ Sal gimná igaz Kecske buda tudományegye t okle matematika-f s 190 fiúár po iskolá ta gimn ta igaz in igazga Lefordí r mun Buda