11775.htm

CÍMSZÓ: Goldstein

SZEMÉLYNÉV: Goldstein Simon

SZÓCIKK: 2. G. Simon, az első zsidóvallású ügyvéd Magyarországon, szül. Liptószentmiklóson 1830 okt. 4., megh. 1908. Tizenhárom éves korában már héber verset írt, később elsajátította a latin, német, francia és angol nyelvet. Ügyvédi oklevelét 1859 jan. 20. kapta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1775. címszó a lexikon => 319. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11775.htm

CÍMSZÓ: Goldstein

SZEMÉLYNÉV: Goldstein Simon

SZÓCIKK: 2. G. Simon, az első zsidóvallású ügyvéd Magyarországon, szül. Liptószentmiklóson 1830 okt. 4., megh. 1908. Tizenhárom éves korában már héber verset írt, később elsajátította a latin, német, francia és angol nyelvet. Ügyvédi oklevelét 1859 jan. 20. kapta.

11775.ht

CÍMSZÓ Goldstei

SZEMÉLYNÉV Goldstei Simo

SZÓCIKK 2 G Simon a els zsidóvallás ügyvé Magyarországon szül Liptószentmiklóso 183 okt 4. megh 1908 Tizenháro éve korába má hébe verse írt későb elsajátított latin német franci é ango nyelvet Ügyvéd oklevelé 185 jan 20 kapta

11775.h

CÍMSZ Goldste

SZEMÉLYNÉ Goldste Sim

SZÓCIK Simo el zsidóvallá ügyv Magyarországo szü Liptószentmiklós 18 ok 4 meg 190 Tizenhár év koráb m héb vers ír késő elsajátítot lati néme franc ang nyelve Ügyvé oklevel 18 ja 2 kapt

11775.

CÍMS Goldst

SZEMÉLYN Goldst Si

SZÓCI Sim e zsidóvall ügy Magyarország sz Liptószentmikló 1 o me 19 Tizenhá é korá hé ver í kés elsajátíto lat ném fran an nyelv Ügyv okleve 1 j kap

11775

CÍM Golds

SZEMÉLY Golds S

SZÓC Si zsidóval üg Magyarorszá s Liptószentmikl m 1 Tizenh kor h ve ké elsajátít la né fra a nyel Ügy oklev ka

1177

CÍ Gold

SZEMÉL Gold

SZÓ S zsidóva ü Magyarorsz Liptószentmik Tizen ko v k elsajátí l n fr nye Üg okle k