11779.htm

CÍMSZÓ: Gesem

SZÓCIKK: Gesem (h). A napjában háromszor (ünnepen többször) elmondott főimában (tefilló) semini aceresz napjától peszach első napjáig a második áldás közepén (lehosiá szó után) Istennek esőt adó hatalmát is megemlítjük a következő formula keretében : «másiv horuach umorid hagesem» = aki hozza a szelet és hullatja az esőt. 


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1779. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11779.htm

CÍMSZÓ: Gesem

SZÓCIKK: Gesem h . A napjában háromszor ünnepen többször elmondott főimában tefilló semini aceresz napjától peszach első napjáig a második áldás közepén lehosiá szó után Istennek esőt adó hatalmát is megemlítjük a következő formula keretében : másiv horuach umorid hagesem = aki hozza a szelet és hullatja az esőt.

11779.ht

CÍMSZÓ Gese

SZÓCIKK Gese napjába háromszo ünnepe többszö elmondot főimába tefill semin aceres napjátó peszac els napjái másodi áldá közepé lehosi sz utá Istenne eső ad hatalmá i megemlítjü következ formul keretébe mási horuac umori hagese ak hozz szele é hullatj a esőt

11779.h

CÍMSZ Ges

SZÓCIK Ges napjáb háromsz ünnep többsz elmondo főimáb tefil semi acere napját pesza el napjá másod áld közep lehos s ut Istenn es a hatalm megemlítj követke formu keretéb más horua umor hages a hoz szel hullat eső

11779.

CÍMS Ge

SZÓCI Ge napjá hároms ünne többs elmond főimá tefi sem acer napjá pesz e napj máso ál köze leho u Isten e hatal megemlít követk form kereté má horu umo hage ho sze hulla es

11779

CÍM G

SZÓC G napj három ünn több elmon főim tef se ace napj pes nap más á köz leh Iste hata megemlí követ for keret m hor um hag h sz hull e

1177SZÓ nap háro ün töb elmo fői te s ac nap pe na má kö le Ist hat megeml köve fo kere ho u ha s hul