11782.htm

CÍMSZÓ: Gómel bencsolás

SZÓCIKK: Gómel bencsolás. Akit veszedelem fenyegetett és abból szerencsésen megmenekült, az a zsinagógában hálát ad Istennek megmeneküléséért. Ezt a szertartást nevezik G.-nak, ami mindig a Tórához való felszólítás keretében, a Tóraolvasás után történik. G.-i alkalmak a következők: 1. Nagy betegségből való felgyógyulás. 2. Fogságból, börtönből való kiszabadulás. 3. Tengeren való szerencsés átkelés. 4. Fenyegető veszélyből való megmenekülés.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1782. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11782.htm

CÍMSZÓ: Gómel bencsolás

SZÓCIKK: Gómel bencsolás. Akit veszedelem fenyegetett és abból szerencsésen megmenekült, az a zsinagógában hálát ad Istennek megmeneküléséért. Ezt a szertartást nevezik G.-nak, ami mindig a Tórához való felszólítás keretében, a Tóraolvasás után történik. G.-i alkalmak a következők: 1. Nagy betegségből való felgyógyulás. 2. Fogságból, börtönből való kiszabadulás. 3. Tengeren való szerencsés átkelés. 4. Fenyegető veszélyből való megmenekülés.

11782.ht

CÍMSZÓ Góme bencsolá

SZÓCIKK Góme bencsolás Aki veszedele fenyegetet é abbó szerencsése megmenekült a zsinagógába hálá a Istenne megmeneküléséért Ez szertartás nevezi G.-nak am mindi Tóráho val felszólítá keretében Tóraolvasá utá történik G.- alkalma következők 1 Nag betegségbő val felgyógyulás 2 Fogságból börtönbő val kiszabadulás 3 Tengere val szerencsé átkelés 4 Fenyeget veszélybő val megmenekülés

11782.h

CÍMSZ Góm bencsol

SZÓCIK Góm bencsolá Ak veszedel fenyegete abb szerencsés megmenekül zsinagógáb hál Istenn megmeneküléséér E szertartá nevez G.-na a mind Tóráh va felszólít keretébe Tóraolvas ut történi G. alkalm következő Na betegségb va felgyógyulá Fogságbó börtönb va kiszabadulá Tenger va szerencs átkelé Fenyege veszélyb va megmenekülé

11782.

CÍMS Gó bencso

SZÓCI Gó bencsol A veszede fenyeget ab szerencsé megmenekü zsinagógá há Isten megmeneküléséé szertart neve G.-n min Tórá v felszólí keretéb Tóraolva u történ G alkal következ N betegség v felgyógyul Fogságb börtön v kiszabadul Tenge v szerenc átkel Fenyeg veszély v megmenekül

11782

CÍM G bencs

SZÓC G bencso veszed fenyege a szerencs megmenek zsinagóg h Iste megmenekülésé szertar nev G.- mi Tór felszól kereté Tóraolv törté alka követke betegsé felgyógyu Fogság börtö kiszabadu Teng szeren átke Fenye veszél megmenekü

1178

CÍ benc

SZÓ bencs vesze fenyeg szerenc megmene zsinagó Ist megmenekülés szerta ne G. m Tó felszó keret Tóraol tört alk követk betegs felgyógy Fogsá bört kiszabad Ten szere átk Feny veszé megmenek