11784.htm

CÍMSZÓ: Gondos

SZEMÉLYNÉV: Gondos Miksa

SZÓCIKK: Gondos Miksa, tanár és gyorsíró, szül. Kapolcson (Zala vm.) 1840., megh. Budapesten 1920.febr.-ban. Parisban az Álliance Israelite Universelle tanárképzőjében tanult, majd az École des Langues Orieniales vivantes főiskolában a keleti nyelveket tanulmányozta. Marokkóban, majd Budapesten volt tanár. Tanulmányozta az összes gyorsírási rendszereket s a Stolze-rendszert előadta a műegyetemen. Átültette Gabelsberger rendszerét héberre, franciára, elkészítette a török gyorsírást s tanította Marokkóban a spanyolt. A gyorsírás elmélete c. művét a kultuszminisztérium adta ki. Élete végéig munkatársa volt a világ összes gyorsírászattal foglalkozó szaklapjának. Gyorsírói működésének félszázados évfordulóját a magyar és külföldi gyorsírók 1908 ápr. 5. a Magy. Tad. Akadémiában ünnepelték.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1784. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11784.htm

CÍMSZÓ: Gondos

SZEMÉLYNÉV: Gondos Miksa

SZÓCIKK: Gondos Miksa, tanár és gyorsíró, szül. Kapolcson Zala vm. 1840., megh. Budapesten 1920.febr.-ban. Parisban az Álliance Israelite Universelle tanárképzőjében tanult, majd az École des Langues Orieniales vivantes főiskolában a keleti nyelveket tanulmányozta. Marokkóban, majd Budapesten volt tanár. Tanulmányozta az összes gyorsírási rendszereket s a Stolze-rendszert előadta a műegyetemen. Átültette Gabelsberger rendszerét héberre, franciára, elkészítette a török gyorsírást s tanította Marokkóban a spanyolt. A gyorsírás elmélete c. művét a kultuszminisztérium adta ki. Élete végéig munkatársa volt a világ összes gyorsírászattal foglalkozó szaklapjának. Gyorsírói működésének félszázados évfordulóját a magyar és külföldi gyorsírók 1908 ápr. 5. a Magy. Tad. Akadémiában ünnepelték.

11784.ht

CÍMSZÓ Gondo

SZEMÉLYNÉV Gondo Miks

SZÓCIKK Gondo Miksa taná é gyorsíró szül Kapolcso Zal vm 1840. megh Budapeste 1920.febr.-ban Parisba a Állianc Israelit Universell tanárképzőjébe tanult maj a Écol de Langue Orieniale vivante főiskolába kelet nyelveke tanulmányozta Marokkóban maj Budapeste vol tanár Tanulmányozt a össze gyorsírás rendszereke Stolze-rendszer előadt műegyetemen Átültett Gabelsberge rendszeré héberre franciára elkészített törö gyorsírás tanított Marokkóba spanyolt gyorsírá elmélet c művé kultuszminisztériu adt ki Élet végéi munkatárs vol vilá össze gyorsírászatta foglalkoz szaklapjának Gyorsíró működéséne félszázado évfordulójá magya é külföld gyorsíró 190 ápr 5 Magy Tad Akadémiába ünnepelték

11784.h

CÍMSZ Gond

SZEMÉLYNÉ Gond Mik

SZÓCIK Gond Miks tan gyorsír szü Kapolcs Za v 1840 meg Budapest 1920.febr.-ba Parisb Állian Israeli Universel tanárképzőjéb tanul ma Éco d Langu Orienial vivant főiskoláb kele nyelvek tanulmányozt Marokkóba ma Budapest vo taná Tanulmányoz össz gyorsírá rendszerek Stolze-rendsze előad műegyeteme Átültet Gabelsberg rendszer héberr franciár elkészítet tör gyorsírá tanítot Marokkób spanyol gyorsír elméle műv kultuszminisztéri ad k Éle végé munkatár vo vil össz gyorsírászatt foglalko szaklapjána Gyorsír működésén félszázad évfordulój magy külföl gyorsír 19 áp Mag Ta Akadémiáb ünnepelté

11784.

CÍMS Gon

SZEMÉLYN Gon Mi

SZÓCI Gon Mik ta gyorsí sz Kapolc Z 184 me Budapes 1920.febr.-b Paris Állia Israel Universe tanárképzőjé tanu m Éc Lang Orienia vivan főiskolá kel nyelve tanulmányoz Marokkób m Budapes v tan Tanulmányo öss gyorsír rendszere Stolze-rendsz előa műegyetem Átülte Gabelsber rendsze héber franciá elkészíte tö gyorsír taníto Marokkó spanyo gyorsí elmél mű kultuszminisztér a Él vég munkatá v vi öss gyorsírászat foglalk szaklapján Gyorsí működésé félszáza évforduló mag külfö gyorsí 1 á Ma T Akadémiá ünnepelt

11784

CÍM Go

SZEMÉLY Go M

SZÓC Go Mi t gyors s Kapol 18 m Budape 1920.febr.- Pari Álli Israe Univers tanárképzőj tan É Lan Orieni viva főiskol ke nyelv tanulmányo Marokkó Budape ta Tanulmány ös gyorsí rendszer Stolze-rends elő műegyete Átült Gabelsbe rendsz hébe franci elkészít t gyorsí tanít Marokk spany gyors elmé m kultuszminiszté É vé munkat v ös gyorsírásza foglal szaklapjá Gyors működés félszáz évfordul ma külf gyors M Akadémi ünnepel

1178

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ G M gyor Kapo 1 Budap 1920.febr. Par Áll Isra Univer tanárképző ta La Orien viv főisko k nyel tanulmány Marokk Budap t Tanulmán ö gyors rendsze Stolze-rend el műegyet Átül Gabelsb rends héb franc elkészí gyors taní Marok span gyor elm kultuszminiszt v munka ö gyorsírász fogla szaklapj Gyor működé félszá évfordu m kül gyor Akadém ünnepe