11787.htm

CÍMSZÓ: Gömöri

SZEMÉLYNÉV: Gömöri Jenő

SZÓCIKK: 2. G. Jenő író és hírlapíró, szül. 1890. Egyetemi tanulmányai elvégzése után Budapesten megalapította és évekig szerkesztette a Modern Könyvtár c. vállalatot. Ezt a vállalatot 1919 után Uj Magyar Könyvtár címmel Bécsben folytatta. Érdekes gyűjteményt állított össze a világháború katonanótáiból. Magyarra fordította Ibsen, Schnitzler, Thomas Mann több munkáját.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1787. címszó a lexikon => 321. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11787.htm

CÍMSZÓ: Gömöri

SZEMÉLYNÉV: Gömöri Jenő

SZÓCIKK: 2. G. Jenő író és hírlapíró, szül. 1890. Egyetemi tanulmányai elvégzése után Budapesten megalapította és évekig szerkesztette a Modern Könyvtár c. vállalatot. Ezt a vállalatot 1919 után Uj Magyar Könyvtár címmel Bécsben folytatta. Érdekes gyűjteményt állított össze a világháború katonanótáiból. Magyarra fordította Ibsen, Schnitzler, Thomas Mann több munkáját.

11787.ht

CÍMSZÓ Gömör

SZEMÉLYNÉV Gömör Jen

SZÓCIKK 2 G Jen ír é hírlapíró szül 1890 Egyetem tanulmánya elvégzés utá Budapeste megalapított é éveki szerkesztett Moder Könyvtá c vállalatot Ez vállalato 191 utá U Magya Könyvtá címme Bécsbe folytatta Érdeke gyűjtemény állítot össz világhábor katonanótáiból Magyarr fordított Ibsen Schnitzler Thoma Man töb munkáját

11787.h

CÍMSZ Gömö

SZEMÉLYNÉ Gömö Je

SZÓCIK Je í hírlapír szü 189 Egyete tanulmány elvégzé ut Budapest megalapítot évek szerkesztet Mode Könyvt vállalato E vállalat 19 ut Magy Könyvt címm Bécsb folytatt Érdek gyűjtemén állíto öss világhábo katonanótáibó Magyar fordítot Ibse Schnitzle Thom Ma tö munkájá

11787.

CÍMS Göm

SZEMÉLYN Göm J

SZÓCI J hírlapí sz 18 Egyet tanulmán elvégz u Budapes megalapíto éve szerkeszte Mod Könyv vállalat vállala 1 u Mag Könyv cím Bécs folytat Érde gyűjtemé állít ös világháb katonanótáib Magya fordíto Ibs Schnitzl Tho M t munkáj

11787

CÍM Gö

SZEMÉLY Gö

SZÓC hírlap s 1 Egye tanulmá elvég Budape megalapít év szerkeszt Mo Köny vállala vállal Ma Köny cí Béc folyta Érd gyűjtem állí ö világhá katonanótái Magy fordít Ib Schnitz Th munká

1178

CÍ G

SZEMÉL G

SZÓ hírla Egy tanulm elvé Budap megalapí é szerkesz M Kön vállal válla M Kön c Bé folyt Ér gyűjte áll világh katonanótá Mag fordí I Schnit T munk