11792.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Margit

SZÓCIKK: 2. G. Margit, festő, szül. Budapesten 1897. Művészeti tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte. Több kollektív kiállításon volt, állandó résztvevője a KUT kiállításainak. Mély színekben tartott képei a fiatal magyar festészetnek igen komoly értékei. Perlrott Csaba Vilmos (1. o.) felesége.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1792. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11792.htm

CÍMSZÓ: Góth

SZEMÉLYNÉV: Góth Margit

SZÓCIKK: 2. G. Margit, festő, szül. Budapesten 1897. Művészeti tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte. Több kollektív kiállításon volt, állandó résztvevője a KUT kiállításainak. Mély színekben tartott képei a fiatal magyar festészetnek igen komoly értékei. Perlrott Csaba Vilmos 1. o. felesége.

11792.ht

CÍMSZÓ Gót

SZEMÉLYNÉV Gót Margi

SZÓCIKK 2 G Margit festő szül Budapeste 1897 Művészet tanulmányai a Iparművészet iskolába végezte Töb kollektí kiállításo volt álland résztvevőj KU kiállításainak Mél színekbe tartot képe fiata magya festészetne ige komol értékei Perlrot Csab Vilmo 1 o felesége

11792.h

CÍMSZ Gó

SZEMÉLYNÉ Gó Marg

SZÓCIK Margi fest szü Budapest 189 Művésze tanulmánya Iparművésze iskoláb végezt Tö kollekt kiállítás vol állan résztvevő K kiállításaina Mé színekb tarto kép fiat magy festészetn ig komo értéke Perlro Csa Vilm feleség

11792.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Mar

SZÓCI Marg fes sz Budapes 18 Művész tanulmány Iparművész iskolá végez T kollek kiállítá vo álla résztvev kiállításain M színek tart ké fia mag festészet i kom érték Perlr Cs Vil felesé

11792

CÍM

SZEMÉLY Ma

SZÓC Mar fe s Budape 1 Művés tanulmán Iparművés iskol vége kolle kiállít v áll résztve kiállításai színe tar k fi ma festésze ko érté Perl C Vi feles

1179SZEMÉL M

SZÓ Ma f Budap Művé tanulmá Iparművé isko vég koll kiállí ál résztv kiállítása szín ta f m festész k ért Per V fele