11794.htm

CÍMSZÓ: Gregerl

SZÓCIKK: Gregerl, (j.) kerepelő, amivel purimkor Eszter könyvének zsinagógái felolvasása alatt zajt csap a gyerek nép, valahányszor a zsidó-üldöző Hámán nevét említi a felolvasó. A modernizált istentisztelet hatása alatt a szokás már kiveszőben van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1794. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11794.htm

CÍMSZÓ: Gregerl

SZÓCIKK: Gregerl, j. kerepelő, amivel purimkor Eszter könyvének zsinagógái felolvasása alatt zajt csap a gyerek nép, valahányszor a zsidó-üldöző Hámán nevét említi a felolvasó. A modernizált istentisztelet hatása alatt a szokás már kiveszőben van.

11794.ht

CÍMSZÓ Greger

SZÓCIKK Gregerl j kerepelő amive purimko Eszte könyvéne zsinagógá felolvasás alat zaj csa gyere nép valahányszo zsidó-üldöz Hámá nevé említ felolvasó modernizál istentisztele hatás alat szoká má kiveszőbe van

11794.h

CÍMSZ Grege

SZÓCIK Greger kerepel amiv purimk Eszt könyvén zsinagóg felolvasá ala za cs gyer né valahánysz zsidó-üldö Hám nev emlí felolvas modernizá istentisztel hatá ala szok m kiveszőb va

11794.

CÍMS Greg

SZÓCI Grege kerepe ami purim Esz könyvé zsinagó felolvas al z c gye n valahánys zsidó-üld Há ne eml felolva moderniz istentiszte hat al szo kivesző v

11794

CÍM Gre

SZÓC Greg kerep am puri Es könyv zsinag felolva a gy valahány zsidó-ül H n em felolv moderni istentiszt ha a sz kivesz

1179

CÍ Gr

SZÓ Gre kere a pur E köny zsina felolv g valahán zsidó-ü e felol modern istentisz h s kives