11796.htm

CÍMSZÓ: Grishaber

SZEMÉLYNÉV: Grishaber Jicchok

SZÓCIKK: Grishaber Jicchok, rabbi, szül. Krakkóban, de 1782. Paksra került. Részt vett a híres halpörben, amely Chorin Áron személye körül keletkezett. Mákél nóam c. Wienben 1799. megjelent iratában támadta meg Chorint, aki a rituális étkezés terén könnyítésekre törekedett és bizonyos halfajokat, amelyek a hagyományos tilalom alá estek, az elfogyasztható állatok közé sorozott. L. Chorin Áron.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1796. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11796.htm

CÍMSZÓ: Grishaber

SZEMÉLYNÉV: Grishaber Jicchok

SZÓCIKK: Grishaber Jicchok, rabbi, szül. Krakkóban, de 1782. Paksra került. Részt vett a híres halpörben, amely Chorin Áron személye körül keletkezett. Mákél nóam c. Wienben 1799. megjelent iratában támadta meg Chorint, aki a rituális étkezés terén könnyítésekre törekedett és bizonyos halfajokat, amelyek a hagyományos tilalom alá estek, az elfogyasztható állatok közé sorozott. L. Chorin Áron.

11796.ht

CÍMSZÓ Grishabe

SZEMÉLYNÉV Grishabe Jiccho

SZÓCIKK Grishabe Jicchok rabbi szül Krakkóban d 1782 Paksr került Rész vet híre halpörben amel Chori Áro személy körü keletkezett Máké nóa c Wienbe 1799 megjelen iratába támadt me Chorint ak rituáli étkezé teré könnyítésekr törekedet é bizonyo halfajokat amelye hagyományo tilalo al estek a elfogyaszthat állato köz sorozott L Chori Áron

11796.h

CÍMSZ Grishab

SZEMÉLYNÉ Grishab Jicch

SZÓCIK Grishab Jiccho rabb szü Krakkóba 178 Paks kerül Rés ve hír halpörbe ame Chor Ár személ kör keletkezet Mák nó Wienb 179 megjele iratáb támad m Chorin a rituál étkez ter könnyítések törekede bizony halfajoka amely hagyomány tilal a este elfogyasztha állat kö sorozot Chor Áro

11796.

CÍMS Grisha

SZEMÉLYN Grisha Jicc

SZÓCI Grisha Jicch rab sz Krakkób 17 Pak kerü Ré v hí halpörb am Cho Á szemé kö keletkeze Má n Wien 17 megjel iratá táma Chori rituá étke te könnyítése töreked bizon halfajok amel hagyomán tila est elfogyaszth álla k sorozo Cho Ár

11796

CÍM Grish

SZEMÉLY Grish Jic

SZÓC Grish Jicc ra s Krakkó 1 Pa ker R h halpör a Ch szem k keletkez M Wie 1 megje irat tám Chor ritu étk t könnyítés töreke bizo halfajo ame hagyomá til es elfogyaszt áll soroz Ch Á

1179

CÍ Gris

SZEMÉL Gris Ji

SZÓ Gris Jic r Krakk P ke halpö C sze keletke Wi megj ira tá Cho rit ét könnyíté törek biz halfaj am hagyom ti e elfogyasz ál soro C