11800.htm

CÍMSZÓ: Grosberg

SZEMÉLYNÉV: Grosberg Lipót

SZÓCIKK: Grosberg Lipót, író és teológus, szül. Belényesen 1869., megh. Budapesten 1927. A pozsonyi rabbiiskolán tanult és 22 éves korában szerkesztője lett az Allgemeine Jüdische Zeitungnak, mely naponként jelent meg egy ideig. A háború után megalapította és szerkesztette a Zsidó Újság c. konzervatív irányú hetilapot. Számos novellát írt. a magyar-zsidó életből merítve azok tárgyát. Elöljárója volt a budapesti orthodox-zsidó hitközségnek és jelentékeny szerepet játszott a hitközség humanitárius intézményvezetésében, valamint az orthodoxok orsz. viseletének testületében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1800. címszó a lexikon => 322. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11800.htm

CÍMSZÓ: Grosberg

SZEMÉLYNÉV: Grosberg Lipót

SZÓCIKK: Grosberg Lipót, író és teológus, szül. Belényesen 1869., megh. Budapesten 1927. A pozsonyi rabbiiskolán tanult és 22 éves korában szerkesztője lett az Allgemeine Jüdische Zeitungnak, mely naponként jelent meg egy ideig. A háború után megalapította és szerkesztette a Zsidó Újság c. konzervatív irányú hetilapot. Számos novellát írt. a magyar-zsidó életből merítve azok tárgyát. Elöljárója volt a budapesti orthodox-zsidó hitközségnek és jelentékeny szerepet játszott a hitközség humanitárius intézményvezetésében, valamint az orthodoxok orsz. viseletének testületében.

11800.ht

CÍMSZÓ Grosber

SZEMÉLYNÉV Grosber Lipó

SZÓCIKK Grosber Lipót ír é teológus szül Belényese 1869. megh Budapeste 1927 pozsony rabbiiskolá tanul é 2 éve korába szerkesztőj let a Allgemein Jüdisch Zeitungnak mel naponkén jelen me eg ideig hábor utá megalapított é szerkesztett Zsid Újsá c konzervatí irány hetilapot Számo novellá írt magyar-zsid életbő merítv azo tárgyát Elöljárój vol budapest orthodox-zsid hitközségne é jelentéken szerepe játszot hitközsé humanitáriu intézményvezetésében valamin a orthodoxo orsz viseleténe testületében

11800.h

CÍMSZ Grosbe

SZEMÉLYNÉ Grosbe Lip

SZÓCIK Grosbe Lipó í teológu szü Belényes 1869 meg Budapest 192 pozson rabbiiskol tanu év koráb szerkesztő le Allgemei Jüdisc Zeitungna me naponké jele m e idei hábo ut megalapítot szerkesztet Zsi Újs konzervat irán hetilapo Szám novell ír magyar-zsi életb merít az tárgyá Elöljáró vo budapes orthodox-zsi hitközségn jelentéke szerep játszo hitközs humanitári intézményvezetésébe valami orthodox ors viseletén testületébe

11800.

CÍMS Grosb

SZEMÉLYN Grosb Li

SZÓCI Grosb Lip teológ sz Belénye 186 me Budapes 19 pozso rabbiisko tan é korá szerkeszt l Allgeme Jüdis Zeitungn m naponk jel ide háb u megalapíto szerkeszte Zs Új konzerva irá hetilap Szá novel í magyar-zs élet merí a tárgy Elöljár v budape orthodox-zs hitközség jelenték szere játsz hitköz humanitár intézményvezetéséb valam orthodo or viseleté testületéb

11800

CÍM Gros

SZEMÉLY Gros L

SZÓC Gros Li teoló s Belény 18 m Budape 1 pozs rabbiisk ta kor szerkesz Allgem Jüdi Zeitung napon je id há megalapít szerkeszt Z Ú konzerv ir hetila Sz nove magyar-z éle mer tárg Elöljá budap orthodox-z hitközsé jelenté szer játs hitkö humanitá intézményvezetésé vala orthod o viselet testületé

1180

CÍ Gro

SZEMÉL Gro

SZÓ Gro L teol Belén 1 Budap poz rabbiis t ko szerkes Allge Jüd Zeitun napo j i h megalapí szerkesz konzer i hetil S nov magyar- él me tár Elölj buda orthodox- hitközs jelent sze ját hitk humanit intézményvezetés val ortho visele testület