11804.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Ignác

SZÓCIKK: "Grossmann, 1. Ignác, rabbi, szül. Trencsén.1825 júl. 30., megh. New-Yorkban 1897 márc. 18. A Pozsonyi jesiván tanult és előbb, majd Varasdon volt rabbi.1873-ban meghívták a Bész Elohim-község rabbijának. Brooklynba, később a New-yorki Benó Ávyom hitközség rabbija lett. Művei: Drei Predigten Die Sprache der Wahrhcit (1870); Mikrósz Katanósz (1892, Cincinnati), mely a 613 parancs bibliai eredetét és etikai tartalmát öleli fel.Fiai közül kettő New-Yorkban, egy Ipolyságon rabbi."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1804. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11804.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Ignác

SZÓCIKK: Grossmann, 1. Ignác, rabbi, szül. Trencsén.1825 júl. 30., megh. New-Yorkban 1897 márc. 18. A Pozsonyi jesiván tanult és előbb, majd Varasdon volt rabbi.1873-ban meghívták a Bész Elohim-község rabbijának. Brooklynba, később a New-yorki Benó Ávyom hitközség rabbija lett. Művei: Drei Predigten Die Sprache der Wahrhcit 1870 ; Mikrósz Katanósz 1892, Cincinnati , mely a 613 parancs bibliai eredetét és etikai tartalmát öleli fel.Fiai közül kettő New-Yorkban, egy Ipolyságon rabbi.

11804.ht

CÍMSZÓ Grossman

SZEMÉLYNÉV Grossman Igná

SZÓCIKK Grossmann 1 Ignác rabbi szül Trencsén.182 júl 30. megh New-Yorkba 189 márc 18 Pozsony jesivá tanul é előbb maj Varasdo vol rabbi.1873-ba meghívtá Bés Elohim-közsé rabbijának Brooklynba későb New-york Ben Ávyo hitközsé rabbij lett Művei Dre Predigte Di Sprach de Wahrhci 187 Mikrós Katanós 1892 Cincinnat mel 61 paranc biblia eredeté é etika tartalmá ölel fel.Fia közü kett New-Yorkban eg Ipolyságo rabbi

11804.h

CÍMSZ Grossma

SZEMÉLYNÉ Grossma Ign

SZÓCIK Grossman Igná rabb szü Trencsén.18 jú 30 meg New-Yorkb 18 már 1 Pozson jesiv tanu előb ma Varasd vo rabbi.1873-b meghívt Bé Elohim-közs rabbijána Brooklynb késő New-yor Be Ávy hitközs rabbi let Műve Dr Predigt D Sprac d Wahrhc 18 Mikró Katanó 189 Cincinna me 6 paran bibli eredet etik tartalm öle fel.Fi köz ket New-Yorkba e Ipolyság rabb

11804.

CÍMS Grossm

SZEMÉLYN Grossm Ig

SZÓCI Grossma Ign rab sz Trencsén.1 j 3 me New-York 1 má Pozso jesi tan elő m Varas v rabbi.1873- meghív B Elohim-köz rabbiján Brooklyn kés New-yo B Áv hitköz rabb le Műv D Predig Spra Wahrh 1 Mikr Katan 18 Cincinn m para bibl erede eti tartal öl fel.F kö ke New-Yorkb Ipolysá rab

11804

CÍM Gross

SZEMÉLY Gross I

SZÓC Grossm Ig ra s Trencsén. m New-Yor m Pozs jes ta el Vara rabbi.1873 meghí Elohim-kö rabbijá Brookly ké New-y Á hitkö rab l Mű Predi Spr Wahr Mik Kata 1 Cincin par bib ered et tarta ö fel. k k New-York Ipolys ra

1180

CÍ Gros

SZEMÉL Gros

SZÓ Gross I r Trencsén New-Yo Poz je t e Var rabbi.187 megh Elohim-k rabbij Brookl k New- hitk ra M Pred Sp Wah Mi Kat Cinci pa bi ere e tart fel New-Yor Ipoly r