11805.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Lipót

SZÓCIKK: "2. G.Lipót, szemész-orvos, szül. Szucsányban 1825, megh. Budapesten. A bécsi és berlini egyetemeken tanult, mint Jaeger és Graefe híres szemészek tanítványa, majd mint asszisztens működött Graefe mellett. 1871 óta a budapesti Szt.János-kórház szemész-főorvosa, majd a budapesti kórházak szem- és fülbeteg osztályának főorvosa volt. Számos cikkén kívül főbb önállóan megjelent művei: Kasuistische Beitrage zur Ophthalmologie und Otiatrik (1869); A szem ápolása egészséges és kóros állapotban (1872); Zur Therapie der Otorrhoé (1870); A szemtükörrel való vizsgálat (1870); A szem alkalmazkodási és törési tana (1873)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1805. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11805.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Lipót

SZÓCIKK: 2. G.Lipót, szemész-orvos, szül. Szucsányban 1825, megh. Budapesten. A bécsi és berlini egyetemeken tanult, mint Jaeger és Graefe híres szemészek tanítványa, majd mint asszisztens működött Graefe mellett. 1871 óta a budapesti Szt.János-kórház szemész-főorvosa, majd a budapesti kórházak szem- és fülbeteg osztályának főorvosa volt. Számos cikkén kívül főbb önállóan megjelent művei: Kasuistische Beitrage zur Ophthalmologie und Otiatrik 1869 ; A szem ápolása egészséges és kóros állapotban 1872 ; Zur Therapie der Otorrhoé 1870 ; A szemtükörrel való vizsgálat 1870 ; A szem alkalmazkodási és törési tana 1873 .

11805.ht

CÍMSZÓ Grossman

SZEMÉLYNÉV Grossman Lipó

SZÓCIKK 2 G.Lipót szemész-orvos szül Szucsányba 1825 megh Budapesten bécs é berlin egyetemeke tanult min Jaege é Graef híre szemésze tanítványa maj min assziszten működöt Graef mellett 187 ót budapest Szt.János-kórhá szemész-főorvosa maj budapest kórháza szem é fülbete osztályána főorvos volt Számo cikké kívü főb önállóa megjelen művei Kasuistisch Beitrag zu Ophthalmologi un Otiatri 186 sze ápolás egészsége é kóro állapotba 187 Zu Therapi de Otorrho 187 szemtükörre val vizsgála 187 sze alkalmazkodás é törés tan 187

11805.h

CÍMSZ Grossma

SZEMÉLYNÉ Grossma Lip

SZÓCIK G.Lipó szemész-orvo szü Szucsányb 182 meg Budapeste béc berli egyetemek tanul mi Jaeg Grae hír szemész tanítvány ma mi assziszte működö Grae mellet 18 ó budapes Szt.János-kórh szemész-főorvos ma budapes kórház sze fülbet osztályán főorvo vol Szám cikk kív fő önálló megjele műve Kasuistisc Beitra z Ophthalmolog u Otiatr 18 sz ápolá egészség kór állapotb 18 Z Therap d Otorrh 18 szemtükörr va vizsgál 18 sz alkalmazkodá töré ta 18

11805.

CÍMS Grossm

SZEMÉLYN Grossm Li

SZÓCI G.Lip szemész-orv sz Szucsány 18 me Budapest bé berl egyeteme tanu m Jae Gra hí szemés tanítván m m assziszt működ Gra melle 1 budape Szt.János-kór szemész-főorvo m budape kórhá sz fülbe osztályá főorv vo Szá cik kí f önáll megjel műv Kasuistis Beitr Ophthalmolo Otiat 1 s ápol egészsé kó állapot 1 Thera Otorr 1 szemtükör v vizsgá 1 s alkalmazkod tör t 1

11805

CÍM Gross

SZEMÉLY Gross L

SZÓC G.Li szemész-or s Szucsán 1 m Budapes b ber egyetem tan Ja Gr h szemé tanítvá asszisz műkö Gr mell budap Szt.János-kó szemész-főorv budap kórh s fülb osztály főor v Sz ci k önál megje mű Kasuisti Beit Ophthalmol Otia ápo egészs k állapo Ther Otor szemtükö vizsg alkalmazko tö

1180

CÍ Gros

SZEMÉL Gros

SZÓ G.L szemész-o Szucsá Budape be egyete ta J G szem tanítv asszis műk G mel buda Szt.János-k szemész-főor buda kór fül osztál főo S c öná megj m Kasuist Bei Ophthalmo Oti áp egész állap The Oto szemtük vizs alkalmazk t