11807.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Miksa

SZÓCIKK: 4.  G. Miksa, szociálpolitikus, szül. 1872., megh. Budapesten 1913. Nyomdász, majd a Volksstimme szocialista politikai lap szerkesztője, 1907-től kezdve pedig az akkor szervezett Orsz. Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár aligazgatója volt. Számos tanulmánya jelent meg a munkásbiztosításra és más szociálpolitikai kérdésekre vonatkozólag, melyekben elsőrendű szakember volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1807. címszó a lexikon => 323. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11807.htm

CÍMSZÓ: Grossmann

SZEMÉLYNÉV: Grossmann Miksa

SZÓCIKK: 4. G. Miksa, szociálpolitikus, szül. 1872., megh. Budapesten 1913. Nyomdász, majd a Volksstimme szocialista politikai lap szerkesztője, 1907-től kezdve pedig az akkor szervezett Orsz. Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár aligazgatója volt. Számos tanulmánya jelent meg a munkásbiztosításra és más szociálpolitikai kérdésekre vonatkozólag, melyekben elsőrendű szakember volt.

11807.ht

CÍMSZÓ Grossman

SZEMÉLYNÉV Grossman Miks

SZÓCIKK 4 G Miksa szociálpolitikus szül 1872. megh Budapeste 1913 Nyomdász maj Volksstimm szocialist politika la szerkesztője 1907-tő kezdv pedi a akko szervezet Orsz Munkásbetegsegélyz é Balesetbiztosít Pénztá aligazgatój volt Számo tanulmány jelen me munkásbiztosításr é má szociálpolitika kérdésekr vonatkozólag melyekbe elsőrend szakembe volt

11807.h

CÍMSZ Grossma

SZEMÉLYNÉ Grossma Mik

SZÓCIK Miks szociálpolitiku szü 1872 meg Budapest 191 Nyomdás ma Volksstim szocialis politik l szerkesztőj 1907-t kezd ped akk szerveze Ors Munkásbetegsegély Balesetbiztosí Pénzt aligazgató vol Szám tanulmán jele m munkásbiztosítás m szociálpolitik kérdések vonatkozóla melyekb elsőren szakemb vol

11807.

CÍMS Grossm

SZEMÉLYN Grossm Mi

SZÓCI Mik szociálpolitik sz 187 me Budapes 19 Nyomdá m Volkssti szociali politi szerkesztő 1907- kez pe ak szervez Or Munkásbetegsegél Balesetbiztos Pénz aligazgat vo Szá tanulmá jel munkásbiztosítá szociálpoliti kérdése vonatkozól melyek elsőre szakem vo

11807

CÍM Gross

SZEMÉLY Gross M

SZÓC Mi szociálpoliti s 18 m Budape 1 Nyomd Volksst szocial polit szerkeszt 1907 ke p a szerve O Munkásbetegsegé Balesetbizto Pén aligazga v Sz tanulm je munkásbiztosít szociálpolit kérdés vonatkozó melye elsőr szake v

1180

CÍ Gros

SZEMÉL Gros

SZÓ M szociálpolit 1 Budap Nyom Volkss szocia poli szerkesz 190 k szerv Munkásbetegseg Balesetbizt Pé aligazg S tanul j munkásbiztosí szociálpoli kérdé vonatkoz mely első szak