11811.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Gyula

SZÓCIKK: 4. G.Gyula, gyermekorvos, szül. Budapesten 1862 nov. 26. A budapesti egyetemen tanult, azután Ajtai tanár mellett volt asszisztens a törvényszéki orvostani intézetben, majd a Stefánia gyermekkórház orvosa volt. 1892-ben hosszabb külföldi tanulmányúton volt. Később Tauffer tanár klinikáján dolgozott. 1896 ban a Bródy Adél gyermekkórház igazgató-főorvosának választották meg, 1917. pedig egyetemi magántanár lett. Számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Önállóan megjelent műve: Gyermekegészségtan (1914).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1811. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11811.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Gyula

SZÓCIKK: 4. G.Gyula, gyermekorvos, szül. Budapesten 1862 nov. 26. A budapesti egyetemen tanult, azután Ajtai tanár mellett volt asszisztens a törvényszéki orvostani intézetben, majd a Stefánia gyermekkórház orvosa volt. 1892-ben hosszabb külföldi tanulmányúton volt. Később Tauffer tanár klinikáján dolgozott. 1896 ban a Bródy Adél gyermekkórház igazgató-főorvosának választották meg, 1917. pedig egyetemi magántanár lett. Számos tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Önállóan megjelent műve: Gyermekegészségtan 1914 .

11811.ht

CÍMSZÓ Grós

SZEMÉLYNÉV Grós Gyul

SZÓCIKK 4 G.Gyula gyermekorvos szül Budapeste 186 nov 26 budapest egyeteme tanult azutá Ajta taná mellet vol assziszten törvényszék orvostan intézetben maj Stefáni gyermekkórhá orvos volt 1892-be hosszab külföld tanulmányúto volt Későb Tauffe taná klinikájá dolgozott 189 ba Bród Adé gyermekkórhá igazgató-főorvosána választottá meg 1917 pedi egyetem magántaná lett Számo tanulmány jelen me haza é külföld szakfolyóiratokban Önállóa megjelen műve Gyermekegészségta 191

11811.h

CÍMSZ Gró

SZEMÉLYNÉ Gró Gyu

SZÓCIK G.Gyul gyermekorvo szü Budapest 18 no 2 budapes egyetem tanul azut Ajt tan melle vo assziszte törvényszé orvosta intézetbe ma Stefán gyermekkórh orvo vol 1892-b hossza külföl tanulmányút vol Késő Tauff tan klinikáj dolgozot 18 b Bró Ad gyermekkórh igazgató-főorvosán választott me 191 ped egyete magántan let Szám tanulmán jele m haz külföl szakfolyóiratokba Önálló megjele műv Gyermekegészségt 19

11811.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr Gy

SZÓCI G.Gyu gyermekorv sz Budapes 1 n budape egyete tanu azu Aj ta mell v assziszt törvénysz orvost intézetb m Stefá gyermekkór orv vo 1892- hossz külfö tanulmányú vo Kés Tauf ta kliniká dolgozo 1 Br A gyermekkór igazgató-főorvosá választot m 19 pe egyet magánta le Szá tanulmá jel ha külfö szakfolyóiratokb Önáll megjel mű Gyermekegészség 1

11811

CÍM G

SZEMÉLY G G

SZÓC G.Gy gyermekor s Budape budap egyet tan az A t mel asszisz törvénys orvos intézet Stef gyermekkó or v 1892 hoss külf tanulmány v Ké Tau t klinik dolgoz B gyermekkó igazgató-főorvos választo 1 p egye magánt l Sz tanulm je h külf szakfolyóiratok Önál megje m Gyermekegészsé

1181SZEMÉL

SZÓ G.G gyermeko Budap buda egye ta a me asszis törvény orvo intéze Ste gyermekk o 189 hos kül tanulmán K Ta klini dolgo gyermekk igazgató-főorvo választ egy magán S tanul j kül szakfolyóirato Öná megj Gyermekegészs