11812.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Móric

SZÓCIKK: 5. G. Mór, pedagógus, szül. Izsákon (Pest vm.) 1831., megh. Halason. Nevét azzal örökítette meg, hogy a Biblia II. könyvének leírása alapján művésziesen kifaragta a Miskont, az eredeti frigyszekrényt, ugyanazon alakban, ahogy azt a Biblia leírja. Az összes tárgyakat ezüsttel, arannyal bevont fából, az egykorú leírás szerint állította elő, a Chossennal és Efoddal. A művészies munkálatért G. a magyar kultuszminisztérium, a londoni és bécsi világkiállítások elimérését és tiszteletbeli diplomáját nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1812. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11812.htm

CÍMSZÓ: Grósz

SZEMÉLYNÉV: Grósz Móric

SZÓCIKK: 5. G. Mór, pedagógus, szül. Izsákon Pest vm. 1831., megh. Halason. Nevét azzal örökítette meg, hogy a Biblia II. könyvének leírása alapján művésziesen kifaragta a Miskont, az eredeti frigyszekrényt, ugyanazon alakban, ahogy azt a Biblia leírja. Az összes tárgyakat ezüsttel, arannyal bevont fából, az egykorú leírás szerint állította elő, a Chossennal és Efoddal. A művészies munkálatért G. a magyar kultuszminisztérium, a londoni és bécsi világkiállítások elimérését és tiszteletbeli diplomáját nyerte el.

11812.ht

CÍMSZÓ Grós

SZEMÉLYNÉV Grós Móri

SZÓCIKK 5 G Mór pedagógus szül Izsáko Pes vm 1831. megh Halason Nevé azza örökített meg hog Bibli II könyvéne leírás alapjá művésziese kifaragt Miskont a eredet frigyszekrényt ugyanazo alakban ahog az Bibli leírja A össze tárgyaka ezüsttel arannya bevon fából a egykor leírá szerin állított elő Chossenna é Efoddal művészie munkálatér G magya kultuszminisztérium london é bécs világkiállításo elimérésé é tiszteletbel diplomájá nyert el

11812.h

CÍMSZ Gró

SZEMÉLYNÉ Gró Mór

SZÓCIK Mó pedagógu szü Izsák Pe v 1831 meg Halaso Nev azz örökítet me ho Bibl I könyvén leírá alapj művészies kifarag Miskon erede frigyszekrény ugyanaz alakba aho a Bibl leírj össz tárgyak ezüstte aranny bevo fábó egyko leír szeri állítot el Chossenn Efodda művészi munkálaté magy kultuszminisztériu londo béc világkiállítás elimérés tiszteletbe diplomáj nyer e

11812.

CÍMS Gr

SZEMÉLYN Gr Mó

SZÓCI M pedagóg sz Izsá P 183 me Halas Ne az örökíte m h Bib könyvé leír alap művészie kifara Misko ered frigyszekrén ugyana alakb ah Bib leír öss tárgya ezüstt arann bev fáb egyk leí szer állíto e Chossen Efodd művész munkálat mag kultuszminisztéri lond bé világkiállítá eliméré tiszteletb diplomá nye

11812

CÍM G

SZEMÉLY G M

SZÓC pedagó s Izs 18 m Hala N a örökít Bi könyv leí ala művészi kifar Misk ere frigyszekré ugyan alak a Bi leí ös tárgy ezüst aran be fá egy le sze állít Chosse Efod művés munkála ma kultuszminisztér lon b világkiállít elimér tisztelet diplom ny

1181SZEMÉL

SZÓ pedag Iz 1 Hal örökí B köny le al művész kifa Mis er frigyszekr ugya ala B le ö tárg ezüs ara b f eg l sz állí Choss Efo művé munkál m kultuszminiszté lo világkiállí elimé tisztele diplo n