11813.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Ferenc

SZÓCIKK: Groszmann 1. Ferenc, gyermekgyógyász, szül. Pálfalván (Nógrád vm.) 1884 febr. 26. Az egyetemet Budapesten végezte 1908. Azóta a Bródy kórházban működik, ahol előbb alorvos majd laboratórium-vezető volt, pár év óta pedig rendelő főorvos. Kutatásai főleg a csecsemőkori rángó és fertőző betegségekre és az alkati megbetegedésekre vonatkoznak. E kérdésekkel kapcsolatban gyermekorvos kongresszusokon több előadást tartott s számos tanulmánya jelent meg magyar és német szakfolyóiratokban.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1813. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11813.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Ferenc

SZÓCIKK: Groszmann 1. Ferenc, gyermekgyógyász, szül. Pálfalván Nógrád vm. 1884 febr. 26. Az egyetemet Budapesten végezte 1908. Azóta a Bródy kórházban működik, ahol előbb alorvos majd laboratórium-vezető volt, pár év óta pedig rendelő főorvos. Kutatásai főleg a csecsemőkori rángó és fertőző betegségekre és az alkati megbetegedésekre vonatkoznak. E kérdésekkel kapcsolatban gyermekorvos kongresszusokon több előadást tartott s számos tanulmánya jelent meg magyar és német szakfolyóiratokban.

11813.ht

CÍMSZÓ Groszman

SZEMÉLYNÉV Groszman Feren

SZÓCIKK Groszman 1 Ferenc gyermekgyógyász szül Pálfalvá Nógrá vm 188 febr 26 A egyeteme Budapeste végezt 1908 Azót Bród kórházba működik aho előb alorvo maj laboratórium-vezet volt pá é ót pedi rendel főorvos Kutatása főle csecsemőkor ráng é fertőz betegségekr é a alkat megbetegedésekr vonatkoznak kérdésekke kapcsolatba gyermekorvo kongresszusoko töb előadás tartot számo tanulmány jelen me magya é néme szakfolyóiratokban

11813.h

CÍMSZ Groszma

SZEMÉLYNÉ Groszma Fere

SZÓCIK Groszma Feren gyermekgyógyás szü Pálfalv Nógr v 18 feb 2 egyetem Budapest végez 190 Azó Bró kórházb működi ah elő alorv ma laboratórium-veze vol p ó ped rende főorvo Kutatás fől csecsemőko rán fertő betegségek alka megbetegedések vonatkozna kérdésekk kapcsolatb gyermekorv kongresszusok tö előadá tarto szám tanulmán jele m magy ném szakfolyóiratokba

11813.

CÍMS Groszm

SZEMÉLYN Groszm Fer

SZÓCI Groszm Fere gyermekgyógyá sz Pálfal Nóg 1 fe egyete Budapes vége 19 Az Br kórház működ a el alor m laboratórium-vez vo pe rend főorv Kutatá fő csecsemők rá fert betegsége alk megbetegedése vonatkozn kérdések kapcsolat gyermekor kongresszuso t előad tart szá tanulmá jel mag né szakfolyóiratokb

11813

CÍM Grosz

SZEMÉLY Grosz Fe

SZÓC Grosz Fer gyermekgyógy s Pálfa Nó f egyet Budape vég 1 A B kórhá műkö e alo laboratórium-ve v p ren főor Kutat f csecsemő r fer betegség al megbetegedés vonatkoz kérdése kapcsola gyermeko kongresszus előa tar sz tanulm je ma n szakfolyóiratok

1181

CÍ Gros

SZEMÉL Gros F

SZÓ Gros Fe gyermekgyóg Pálf N egye Budap vé kórh műk al laboratórium-v re főo Kuta csecsem fe betegsé a megbetegedé vonatko kérdés kapcsol gyermek kongresszu elő ta s tanul j m szakfolyóirato