11815.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Lipót

SZÓCIKK: "3. G. Lipót, szemorvos, szül. Szucsányban (Turóc vm.) 1825. Tanult Bécsben, Berlinben és Parisban, 1871. a Szent János-kórház szemészeti és fülészeti főorvosa lett. Cikkei a külföldi és hazai szaksajtóban jelentek meg. Müvei: A szem ápolása ; A szemtükörvizsgálat; A szem alkalmazkodási és törési tana. Írt több németnyelvű művet is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1815. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11815.htm

CÍMSZÓ: Groszmann

SZEMÉLYNÉV: Groszmann Lipót

SZÓCIKK: 3. G. Lipót, szemorvos, szül. Szucsányban Turóc vm. 1825. Tanult Bécsben, Berlinben és Parisban, 1871. a Szent János-kórház szemészeti és fülészeti főorvosa lett. Cikkei a külföldi és hazai szaksajtóban jelentek meg. Müvei: A szem ápolása ; A szemtükörvizsgálat; A szem alkalmazkodási és törési tana. Írt több németnyelvű művet is.

11815.ht

CÍMSZÓ Groszman

SZEMÉLYNÉV Groszman Lipó

SZÓCIKK 3 G Lipót szemorvos szül Szucsányba Turó vm 1825 Tanul Bécsben Berlinbe é Parisban 1871 Szen János-kórhá szemészet é fülészet főorvos lett Cikke külföld é haza szaksajtóba jelente meg Müvei sze ápolás szemtükörvizsgálat sze alkalmazkodás é törés tana Ír töb németnyelv műve is

11815.h

CÍMSZ Groszma

SZEMÉLYNÉ Groszma Lip

SZÓCIK Lipó szemorvo szü Szucsányb Tur v 182 Tanu Bécsbe Berlinb Parisba 187 Sze János-kórh szemésze fülésze főorvo let Cikk külföl haz szaksajtób jelent me Müve sz ápolá szemtükörvizsgála sz alkalmazkodá töré tan Í tö németnyel műv i

11815.

CÍMS Groszm

SZEMÉLYN Groszm Li

SZÓCI Lip szemorv sz Szucsány Tu 18 Tan Bécsb Berlin Parisb 18 Sz János-kór szemész fülész főorv le Cik külfö ha szaksajtó jelen m Müv s ápol szemtükörvizsgál s alkalmazkod tör ta t németnye mű

11815

CÍM Grosz

SZEMÉLY Grosz L

SZÓC Li szemor s Szucsán T 1 Ta Bécs Berli Paris 1 S János-kó szemés fülés főor l Ci külf h szaksajt jele Mü ápo szemtükörvizsgá alkalmazko tö t németny m

1181

CÍ Gros

SZEMÉL Gros

SZÓ L szemo Szucsá T Béc Berl Pari János-k szemé fülé főo C kül szaksaj jel M áp szemtükörvizsg alkalmazk t németn