11817.htm

CÍMSZÓ: Grózinger

SZEMÉLYNÉV: Grózinger M.József

SZÓCIKK: Grózinger M. József, tanár, szül. Csenger-újfaluban 1891 márc. 17. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, bölcsészetdoktori oklevelet a pécsi egyetemen szerzett. Tudományos működésének köre : filozófia és pedagógia. Megjelent tőle: Kant metafizikai törekvései (Pécs 1927, német nyelven is): Alexander Bernát (1928). Jelenleg a budapesti zsidó reálgimnázium tanára.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1817. címszó a lexikon => 324. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11817.htm

CÍMSZÓ: Grózinger

SZEMÉLYNÉV: Grózinger M.József

SZÓCIKK: Grózinger M. József, tanár, szül. Csenger-újfaluban 1891 márc. 17. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, bölcsészetdoktori oklevelet a pécsi egyetemen szerzett. Tudományos működésének köre : filozófia és pedagógia. Megjelent tőle: Kant metafizikai törekvései Pécs 1927, német nyelven is : Alexander Bernát 1928 . Jelenleg a budapesti zsidó reálgimnázium tanára.

11817.ht

CÍMSZÓ Grózinge

SZEMÉLYNÉV Grózinge M.Józse

SZÓCIKK Grózinge M József tanár szül Csenger-újfaluba 189 márc 17 Tanulmányai budapest egyeteme végezte bölcsészetdoktor oklevele pécs egyeteme szerzett Tudományo működéséne kör filozófi é pedagógia Megjelen tőle Kan metafizika törekvése Péc 1927 néme nyelve i Alexande Berná 192 Jelenle budapest zsid reálgimnáziu tanára

11817.h

CÍMSZ Grózing

SZEMÉLYNÉ Grózing M.Józs

SZÓCIK Grózing Józse taná szü Csenger-újfalub 18 már 1 Tanulmánya budapes egyetem végezt bölcsészetdokto oklevel péc egyetem szerzet Tudomány működésén kö filozóf pedagógi Megjele től Ka metafizik törekvés Pé 192 ném nyelv Alexand Bern 19 Jelenl budapes zsi reálgimnázi tanár

11817.

CÍMS Grózin

SZEMÉLYN Grózin M.Józ

SZÓCI Grózin Józs tan sz Csenger-újfalu 1 má Tanulmány budape egyete végez bölcsészetdokt okleve pé egyete szerze Tudomán működésé k filozó pedagóg Megjel tő K metafizi törekvé P 19 né nyel Alexan Ber 1 Jelen budape zs reálgimnáz taná

11817

CÍM Grózi

SZEMÉLY Grózi M.Jó

SZÓC Grózi Józ ta s Csenger-újfal m Tanulmán budap egyet vége bölcsészetdok oklev p egyet szerz Tudomá működés filoz pedagó Megje t metafiz törekv 1 n nye Alexa Be Jele budap z reálgimná tan

1181

CÍ Gróz

SZEMÉL Gróz M.J

SZÓ Gróz Jó t Csenger-újfa Tanulmá buda egye vég bölcsészetdo okle egye szer Tudom működé filo pedag Megj metafi törek ny Alex B Jel buda reálgimn ta