11820.htm

CÍMSZÓ: Grün

SZEMÉLYNÉV: Grün Lajos

SZÓCIKK: G. Lajos, orvos, szül. Lajosházán 1868 febr.16., megh. Kassán 1925 dec. 28. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Kassán telepedett le mint orvos, ahol úgy társadalmi téren, mint a kongresszusi hitközség életében haláláig nagy szerepet játszott. Mint cionista résztvett az 1927-iki hamburgi cionista kongresszuson.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1820. címszó a lexikon => 325. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11820.htm

CÍMSZÓ: Grün

SZEMÉLYNÉV: Grün Lajos

SZÓCIKK: G. Lajos, orvos, szül. Lajosházán 1868 febr.16., megh. Kassán 1925 dec. 28. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Kassán telepedett le mint orvos, ahol úgy társadalmi téren, mint a kongresszusi hitközség életében haláláig nagy szerepet játszott. Mint cionista résztvett az 1927-iki hamburgi cionista kongresszuson.

11820.ht

CÍMSZÓ Grü

SZEMÉLYNÉV Grü Lajo

SZÓCIKK G Lajos orvos szül Lajosházá 186 febr.16. megh Kassá 192 dec 28 Egyetem tanulmányai Budapeste végezte Kassá telepedet l min orvos aho úg társadalm téren min kongresszus hitközsé életébe halálái nag szerepe játszott Min cionist résztvet a 1927-ik hamburg cionist kongresszuson

11820.h

CÍMSZ Gr

SZEMÉLYNÉ Gr Laj

SZÓCIK Lajo orvo szü Lajosház 18 febr.16 meg Kass 19 de 2 Egyete tanulmánya Budapest végezt Kass telepede mi orvo ah ú társadal tére mi kongresszu hitközs életéb halálá na szerep játszot Mi cionis résztve 1927-i hambur cionis kongresszuso

11820.

CÍMS G

SZEMÉLYN G La

SZÓCI Laj orv sz Lajoshá 1 febr.1 me Kas 1 d Egyet tanulmány Budapes végez Kas teleped m orv a társada tér m kongressz hitköz életé halál n szere játszo M cioni résztv 1927- hambu cioni kongresszus

11820

CÍM

SZEMÉLY L

SZÓC La or s Lajosh febr. m Ka Egye tanulmán Budape vége Ka telepe or társad té kongress hitkö élet halá szer játsz cion részt 1927 hamb cion kongresszu

1182SZEMÉL

SZÓ L o Lajos febr K Egy tanulmá Budap vég K telep o társa t kongres hitk éle hal sze játs cio rész 192 ham cio kongressz