11821.htm

CÍMSZÓ: Grün

SZEMÉLYNÉV: Grün Oszkár

SZÓCIKK: G. Oszkár, lapszerkesztő, szül. Vágújhelyen 1883. A pozsonyi és hunfalvi jesivát végezte, politikai és közgazdasági tanulmányait a berni egyetemen folytatta.1918-ban megalapította Jüdische Presszentrale napilapot Zürichben, amely mindenütt nagyon elterjedt. G. lapja párton kívül álló tudósító, de közelebb áll vallásos és palesztina-barát pártokhoz. Mintegy 800 sajtó sajtóorgánum 25 országban veszi igénybe G. lapjának információit.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1821. címszó a lexikon => 325. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11821.htm

CÍMSZÓ: Grün

SZEMÉLYNÉV: Grün Oszkár

SZÓCIKK: G. Oszkár, lapszerkesztő, szül. Vágújhelyen 1883. A pozsonyi és hunfalvi jesivát végezte, politikai és közgazdasági tanulmányait a berni egyetemen folytatta.1918-ban megalapította Jüdische Presszentrale napilapot Zürichben, amely mindenütt nagyon elterjedt. G. lapja párton kívül álló tudósító, de közelebb áll vallásos és palesztina-barát pártokhoz. Mintegy 800 sajtó sajtóorgánum 25 országban veszi igénybe G. lapjának információit.

11821.ht

CÍMSZÓ Grü

SZEMÉLYNÉV Grü Oszká

SZÓCIKK G Oszkár lapszerkesztő szül Vágújhelye 1883 pozsony é hunfalv jesivá végezte politika é közgazdaság tanulmányai bern egyeteme folytatta.1918-ba megalapított Jüdisch Presszentral napilapo Zürichben amel mindenüt nagyo elterjedt G lapj párto kívü áll tudósító d közeleb ál valláso é palesztina-bará pártokhoz Minteg 80 sajt sajtóorgánu 2 országba vesz igényb G lapjána információit

11821.h

CÍMSZ Gr

SZEMÉLYNÉ Gr Oszk

SZÓCIK Oszká lapszerkeszt szü Vágújhely 188 pozson hunfal jesiv végezt politik közgazdasá tanulmánya ber egyetem folytatta.1918-b megalapítot Jüdisc Presszentra napilap Zürichbe ame mindenü nagy elterjed lap párt kív ál tudósít közele á vallás palesztina-bar pártokho Minte 8 saj sajtóorgán országb ves igény lapján információi

11821.

CÍMS G

SZEMÉLYN G Osz

SZÓCI Oszk lapszerkesz sz Vágújhel 18 pozso hunfa jesi végez politi közgazdas tanulmány be egyete folytatta.1918- megalapíto Jüdis Presszentr napila Zürichb am minden nag elterje la pár kí á tudósí közel vallá palesztina-ba pártokh Mint sa sajtóorgá ország ve igén lapjá információ

11821

CÍM

SZEMÉLY Os

SZÓC Osz lapszerkes s Vágújhe 1 pozs hunf jes vége polit közgazda tanulmán b egyet folytatta.1918 megalapít Jüdi Presszent napil Zürich a minde na elterj l pá k tudós köze vall palesztina-b pártok Min s sajtóorg orszá v igé lapj informáci

1182SZEMÉL O

SZÓ Os lapszerke Vágújh poz hun je vég poli közgazd tanulmá egye folytatta.191 megalapí Jüd Presszen napi Züric mind n elter p tudó köz val palesztina- párto Mi sajtóor orsz ig lap informác